Zahtevamo drugačno paradigmo ločitvenih postopkov!

Ločitveni postopki se realno lahko končajo v vsega 3 mesecih. Tako nas učijo sodne ločitvene prakse v Nemčiji, Belgiji, Danski,… Odgovor na vprašanje Zakaj ločitve v Sloveniji trajajo 6+? let pojasnjuje film Swoon goose (vredno ogleda!). Seveda obstajajo razlike med ameriško in slovensko zakonodajo, a dejstvo, da smo starši za odvetnike v prvi vrsti poslovna priložnost, ostaja enako. Dlje kot sodno socialni (SS) postopki trajajo, dalj časa lahko odvetniki  izstavljajo račune za opravljano delo. Obsojamo izrabo najiskrenejših čustev do lastnih otrok za neetične zaslužke! Ločitve pri katerih se starša borita za stike s svojimi otroki, so čustveno izredno intenzivna in s trajnimi posledicami (za otroke in starše). Še posebej, če je med trajanjem postopkov otežen ali celo onemogočen kvaliteten stik otroka z enim od staršev. Država tega nebi smela dovoliti ali celo omogočati. Zakaj naj bi se starša sploh borila za nekaj, kar je od obeh, kar je nedeljivo?! Zahtevamo drugačno paradigmo ločitvenih postopkov. Táko, ki predvideva uravnoteženo skrbništvo, kot prvi in najbojši izbor. Táko kot jo napredne evropske države že poznajo. Diskriminiranost očetov (ali mater) posledično pomeni tudi podaljševanje SS postopkov, zato obsojamo tudi izjavo Varuha človekovih pravic Petra Svetine v Reporterju (46, 2019), ki diskriminacijo zanika, saj s tem zanika opisani problem. In se sprašujemo Zakaj ga zanika? Koga s tem ščiti. Otrok zagotovo ne!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Zahtevamo drugačno paradigmo ločitvenih postopkov!

Koga ščiti Peter Svetina z zanikanjem diskriminacije v razveznih postopkih?

Varuh človekovih pravic je v Reporterju (2019, 46) izjavil, da očetje v razveznih postopkih niso zapostavljeni. Pri tem se je skliceval na raziskavo, ki je bila narejena nestrokovno in glede na javno predstavitev leta 2015 na Pravni fakulteti, namerno zavajajoče. Na izredno malem vzorcu (95), in še ta je bil pred tem nestrokovno filtriran. Iz podatkov Statističnega urada RS pa vidimo, da je, recimo leta 2017 od 69.871 prejemnikov preživninskih zahtevkov kar 59.104 mater in le 7.565 očetov. Zakaj Peter Svetina zavaja javnost in koga želi s tem zaščititi? Diskriminatornost razveznih postopkov vodi v dolgoletna pravdanja na sodiščih. Veliko očetov se preneha pravdati takrat, ko jim zmanjka denarja. Od dolgoletnih postopkov na sodiščih imajo največjo korist odvetniki, še posebej tisti, ki delujejo neetično. Večina zaposlenih na vodilnih mestih v Uradu varuha so pravniki. Je to povezano? Otroci, ki med razveznimi postopki pogosto ostajajo brez ustreznega stika z očetom, tako postajajo njihov kanon futr!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Koga ščiti Peter Svetina z zanikanjem diskriminacije v razveznih postopkih?

Javni poziv Varuhu človekovih pravic

Spoštovani Varuh,

Danes je Dan otrokovih pravic, ki obeležuje podpis Konvencije o otrokovih pravicah. Varuh je strokovni posvet napovedan za 11. 11. 2019 in posvečen ravno 30 letnici KOP  odpvedal z navedbo posledic in ne razlogov za njeno odpoved in s tem dejanjem vrgel senco dvoma na svojo osnovno funkcijo varovanja človekovih pavic. Tudi otroci so ljudje, mar ne?! Zato Vas pozivamo, da objavite razloge za odpoved strokovnega posveta, kjer naj bi društvo DOOR predstavilo predlog za skrajšanje dolgoletnih razveznih postopkov, ki so danes sramotno dolgi (6 in več let) in zelo škodljivi za zdravje otrok. Ob tem se sprašujemo ali ima kdo mogoče korist od dolgoletnih razveznih postopkov?
Posted in Uncategorized | Comments Off on Javni poziv Varuhu človekovih pravic

Česa se bojijo predstavniki SS okolja?!

Objavljamo referat: Brdo11.11.2019, ki naj bi ga predsednik DOOR predstavil na strokovnem posvetu v organizaciji Varuha človekovih pravic 11. 11. 2019 na Kongresnem centru Brdo. Za ležje razumevanje si poglejte tudi tekst Uravnoteženo skrbništvo.  Strokovni posvet je Varuh zaradi pritiska predstavnikov sodno socialnega (SS) okolja odpovedal, ker DOOR ni želel odstopiti od svoje predstavitve. Česa so se ustrašili tisti, s katerimi bi si oder in mikrofon delil predsednik DOORa, si lahko pogledate in presodite sami. Dejstvo je, da že 10 let vsi (vključno z Varuhom) vedo, da se slovenski otroci ob ločitvah svojih staršev, množično mečejo v prepad odraščanja brez enega starša. Bojijo se torej resnice!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Česa se bojijo predstavniki SS okolja?!

Kaj je pravi razlog škandalozne odpovedi strokovnega posveta ob 30-letnici KOP v organizaciji Varuha človekovih pravic

DOOR organizira  tiskovno konferenco, na kateri bomo poskušali pojasniti zakaj je Urad Varuha človekovih pravic (Varuh) odpovedal strokovni posvet “Odtujevanje otrok: med otrokovo željo in koristjo”, ki je bil predviden 11. 11. 2019 na kongresnem centru Brdo.
Tiskovna konferenca bo v soboto 9. 11. 2019 s pričetkom ob 11:00 v prostorih MOL na Štefanovi 11 v Ljubljani. Pred pogovorom o resničnih razlogih za odpoved bomo predstavili model Sostarševstva (Iztok Ivančič), ter Konsenzualni model (sodnica Marie-France Carlier). Oba modela skrajšujeta razvezne postopke na zgolj nekaj mesecev in se sprašujemo ali je ravno to razlog za pritisk na Varuha, da odpove strokovni posvet. Razvezni postopki v Sloveniji praviloma trajajo 6 let in več in tako pomenijo dolgoletne redne in visoke zaslužke za nekatere “strokovne” udeležence v teh postopkih.
Na tiskovno konferenco smo povabili tudi gospoda Petra Svetino, Varuha človekovih pravic.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kaj je pravi razlog škandalozne odpovedi strokovnega posveta ob 30-letnici KOP v organizaciji Varuha človekovih pravic

Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Danes smo Predsedniku Vlade, Varuhu, ministrstvom, nekoalicijskim strankam in medijem poslali pismo s katerim opozarjamo na diskriminatorne, dolgoletne in drage razvezne postopke v Sloveniji ter nakazujemo rešitve. Uravnoteženo skrbništvo

Posted in Uncategorized | Comments Off on Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Tudi Zveza kliničnih psihologov trdi (Večer, 16.3.2019), da je skupno starševstvo ustavna pravica na eni strani in tudi razvojnopsihološko najustreznejša rešitev za otroka, ki tako ohranja intenziven in obsežen stik z obema staršema.
DOOR ima torej strokovne somišljenike, da gre definicija: “Največja korist otrok po ločitvi so uravnoteženi stiki z obema staršema,” v preambulo Družinskega zakonika. Skupno starševstvo mora postati prvi izbor sodišča in ne zgolj možnost, ko sodišča odločajo o skrbništvu in stikih. Inštitut skupnega skrbništva je pred tem potrebno nadgraditi v Sostarševstvo in ga s tem zaščititi pred zlorabami.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Danes je društvo DOOR poslalo Varuhu človekovih pravic pobudo za oceno ustavnosti Družinskega zakonika.

Ustavna pobuda za izpodbijanje restriktivne slovenske ureditve, ki ob razvezi prekomerno onemogoča možnost skupnega varstva in vzgoje otroka.

Dosedanja zakonska ureditev ne dopušča, da bi ob razvezi zakonske zveze oziroma razpadu zakonske skupnosti sodišče otroka dodelili v skupno (tj. deljeno) skrbništvo obema staršema, razen če bi oba starša o takšnem skrbništvu dosegla soglasje. “Po izpodbijani ureditvi torej velja, da skupnega skrbništva, četudi mu nasprotuje le eden od staršev (ker npr. želi otroka bolj zase in manj za bivšega zakonca), sodišče ne more zaukazati, pa čeprav bi vsak od obeh staršev za skrbništvo izpolnjeval prav vse pogoje.”

Tu gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki vključuje temeljno pravico vsakega od staršev do enakopravne in polnopravne vzgoje svojega otroka (ko za to iz objektivnih razlogov ni spoznan za neprimernega) in temeljno pravico otroka do enakovredne vzgoje s strani obeh staršev. Izpodbijana ureditev, ki omenjene temeljne pravice avtomatično mora odreči tudi v vseh tistih primerih, v katerih bi sodišče deljeno skrbništvo zaradi izpolnjevanja pogojev na obeh straneh sicer lahko zahtevalo in vzpostavilo samo, je v očitnem nasprotju z ustavo.

Dodatna razlaga je v prilogi: Sostarševstvo ali neetiči zaslužki

Posted in Uncategorized | Comments Off on Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

V petek 29. 3. 2019 smo imeli sprejem pri novem Varuhu človekovih pravic. Predstavili smo mu problematiko diskriminatornih, dolgoletnih, dragih in jalovih razveznih postopkov v Sloveniji. Izrazili smo željo, da Urad varuha nadaljuje tam, kjer je leta 2008 z ugotovitvami predstavljenimi na Strokovnem posvetu Otrok pred sodiščm v organizaciji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 10. 2008, nadaljuje.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Danes smo se sestali z Varuhinjo človekovih pravic gospo Vlasto Nussdorfer ter njenima sodelovcema g. Dolčičem in g. Vošnjakom. Predlagali smo jim skupno promocijo Sostarševstva kot modela rešitve problema diskriminatornih, dolgoletnih in dragih razveznih postopkov ter jo obvestili o načinu vložitve tožbe, ki jo je DOOR poslal na ESČP. Upamo na nadaljevanje sodelovanja z Urdom varuha, kar lahko bistveno pripomore k skrajšanju implementacije Sostarševstva v slovenskem sodno socialnem sistemu in s tem rešitvi problema poteka razveznih postopkov v Sloveniji v katerih najbolj trpijo ravno otroci.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DOOR na Uradu varuha človekovih pravic