Javni poziv Varuhu človekovih pravic

Spoštovani Varuh,

Danes je Dan otrokovih pravic, ki obeležuje podpis Konvencije o otrokovih pravicah. Varuh je strokovni posvet napovedan za 11. 11. 2019 in posvečen ravno 30 letnici KOP  odpvedal z navedbo posledic in ne razlogov za njeno odpoved in s tem dejanjem vrgel senco dvoma na svojo osnovno funkcijo varovanja človekovih pavic. Tudi otroci so ljudje, mar ne?! Zato Vas pozivamo, da objavite razloge za odpoved strokovnega posveta, kjer naj bi društvo DOOR predstavilo predlog za skrajšanje dolgoletnih razveznih postopkov, ki so danes sramotno dolgi (6 in več let) in zelo škodljivi za zdravje otrok. Ob tem se sprašujemo ali ima kdo mogoče korist od dolgoletnih razveznih postopkov?
Posted in Uncategorized | Comments Off on Javni poziv Varuhu človekovih pravic

Česa se bojijo predstavniki SS okolja?!

Objavljamo referat: Brdo11.11.2019, ki naj bi ga predsednik DOOR predstavil na strokovnem posvetu v organizaciji Varuha človekovih pravic 11. 11. 2019 na Kongresnem centru Brdo. Za ležje razumevanje si poglejte tudi tekst Uravnoteženo skrbništvo.  Strokovni posvet je Varuh zaradi pritiska predstavnikov sodno socialnega (SS) okolja odpovedal, ker DOOR ni želel odstopiti od svoje predstavitve. Česa so se ustrašili tisti, s katerimi bi si oder in mikrofon delil predsednik DOORa, si lahko pogledate in presodite sami. Dejstvo je, da že 10 let vsi (vključno z Varuhom) vedo, da se slovenski otroci ob ločitvah svojih staršev, množično mečejo v prepad odraščanja brez enega starša. Bojijo se torej resnice!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Česa se bojijo predstavniki SS okolja?!

Kaj je pravi razlog škandalozne odpovedi strokovnega posveta ob 30-letnici KOP v organizaciji Varuha človekovih pravic

DOOR organizira  tiskovno konferenco, na kateri bomo poskušali pojasniti zakaj je Urad Varuha človekovih pravic (Varuh) odpovedal strokovni posvet “Odtujevanje otrok: med otrokovo željo in koristjo”, ki je bil predviden 11. 11. 2019 na kongresnem centru Brdo.
Tiskovna konferenca bo v soboto 9. 11. 2019 s pričetkom ob 11:00 v prostorih MOL na Štefanovi 11 v Ljubljani. Pred pogovorom o resničnih razlogih za odpoved bomo predstavili model Sostarševstva (Iztok Ivančič), ter Konsenzualni model (sodnica Marie-France Carlier). Oba modela skrajšujeta razvezne postopke na zgolj nekaj mesecev in se sprašujemo ali je ravno to razlog za pritisk na Varuha, da odpove strokovni posvet. Razvezni postopki v Sloveniji praviloma trajajo 6 let in več in tako pomenijo dolgoletne redne in visoke zaslužke za nekatere “strokovne” udeležence v teh postopkih.
Na tiskovno konferenco smo povabili tudi gospoda Petra Svetino, Varuha človekovih pravic.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kaj je pravi razlog škandalozne odpovedi strokovnega posveta ob 30-letnici KOP v organizaciji Varuha človekovih pravic

Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Danes smo Predsedniku Vlade, Varuhu, ministrstvom, nekoalicijskim strankam in medijem poslali pismo s katerim opozarjamo na diskriminatorne, dolgoletne in drage razvezne postopke v Sloveniji ter nakazujemo rešitve. Uravnoteženo skrbništvo

Posted in Uncategorized | Comments Off on Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Tudi Zveza kliničnih psihologov trdi (Večer, 16.3.2019), da je skupno starševstvo ustavna pravica na eni strani in tudi razvojnopsihološko najustreznejša rešitev za otroka, ki tako ohranja intenziven in obsežen stik z obema staršema.
DOOR ima torej strokovne somišljenike, da gre definicija: “Največja korist otrok po ločitvi so uravnoteženi stiki z obema staršema,” v preambulo Družinskega zakonika. Skupno starševstvo mora postati prvi izbor sodišča in ne zgolj možnost, ko sodišča odločajo o skrbništvu in stikih. Inštitut skupnega skrbništva je pred tem potrebno nadgraditi v Sostarševstvo in ga s tem zaščititi pred zlorabami.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Danes je društvo DOOR poslalo Varuhu človekovih pravic pobudo za oceno ustavnosti Družinskega zakonika.

Ustavna pobuda za izpodbijanje restriktivne slovenske ureditve, ki ob razvezi prekomerno onemogoča možnost skupnega varstva in vzgoje otroka.

Dosedanja zakonska ureditev ne dopušča, da bi ob razvezi zakonske zveze oziroma razpadu zakonske skupnosti sodišče otroka dodelili v skupno (tj. deljeno) skrbništvo obema staršema, razen če bi oba starša o takšnem skrbništvu dosegla soglasje. “Po izpodbijani ureditvi torej velja, da skupnega skrbništva, četudi mu nasprotuje le eden od staršev (ker npr. želi otroka bolj zase in manj za bivšega zakonca), sodišče ne more zaukazati, pa čeprav bi vsak od obeh staršev za skrbništvo izpolnjeval prav vse pogoje.”

Tu gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki vključuje temeljno pravico vsakega od staršev do enakopravne in polnopravne vzgoje svojega otroka (ko za to iz objektivnih razlogov ni spoznan za neprimernega) in temeljno pravico otroka do enakovredne vzgoje s strani obeh staršev. Izpodbijana ureditev, ki omenjene temeljne pravice avtomatično mora odreči tudi v vseh tistih primerih, v katerih bi sodišče deljeno skrbništvo zaradi izpolnjevanja pogojev na obeh straneh sicer lahko zahtevalo in vzpostavilo samo, je v očitnem nasprotju z ustavo.

Dodatna razlaga je v prilogi: Sostarševstvo ali neetiči zaslužki

Posted in Uncategorized | Comments Off on Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

V petek 29. 3. 2019 smo imeli sprejem pri novem Varuhu človekovih pravic. Predstavili smo mu problematiko diskriminatornih, dolgoletnih, dragih in jalovih razveznih postopkov v Sloveniji. Izrazili smo željo, da Urad varuha nadaljuje tam, kjer je leta 2008 z ugotovitvami predstavljenimi na Strokovnem posvetu Otrok pred sodiščm v organizaciji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 10. 2008, nadaljuje.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Danes smo se sestali z Varuhinjo človekovih pravic gospo Vlasto Nussdorfer ter njenima sodelovcema g. Dolčičem in g. Vošnjakom. Predlagali smo jim skupno promocijo Sostarševstva kot modela rešitve problema diskriminatornih, dolgoletnih in dragih razveznih postopkov ter jo obvestili o načinu vložitve tožbe, ki jo je DOOR poslal na ESČP. Upamo na nadaljevanje sodelovanja z Urdom varuha, kar lahko bistveno pripomore k skrajšanju implementacije Sostarševstva v slovenskem sodno socialnem sistemu in s tem rešitvi problema poteka razveznih postopkov v Sloveniji v katerih najbolj trpijo ravno otroci.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

DOOR se je pričel povezovati s primerljivimi društvi iz držav v regiji (omejeni ne bomo zgolj na regijo). To je razumljivo, saj brezbrižnost, nestrokovnost, neetičnost nekaterih posameznikov, zbornic, uradov, inštitucij, celo državih organov,..do stiske otrok, ki morajo odraščati zgolj ali pretežno v družbi le enega starša (po razvezi), ne pozna meja.

Fotografija je iz ustanovitvenega sestanka 10. 11. 2018 v Novem Sadu.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Društvo DOOR je iniciralo regijsko združenje društev, ki se borijo za uravnotežene stike otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Ustanovitveni sestanek društev Povezanih očetov (staršev) v Regiji bo v soboto 10. novembra v Novem Sadu (Srbija).
Pet društev iz štirih držav v regiji:
  • Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo – Hrvaška,
  • Udruženje očeva – Srbija,
  • Decata predse – Makedonija,
  • Društvo očetov Slovenije – Slovenija
  • in DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico – Slovenija
sklicujemo novinarsko konferenco v soboto 10. novembra 2018 ob 12:00 v prostorih NDN Vojvodine,  na Zmaj Jovinoj ulici 3 v Novem Sadu (Srbija).
 
Razvezni sodno socialni postopki v Sloveniji so skorumpirani…trdi Načelno mnenje 164, ki ga je že leta 2009 napisala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Podobno izhaja tudi iz izpovedi sodnice Marije Snežne Novak v intervjuju, ki ga je prav tako že leta 2009, objavil Dnevnik. Tudi iz poročila Urda varuha človekovih pravic, ki so ga še za časa dr. Zdenke Čebašek Travnik (psihiatrinja) predstavili na strokovnem posvetu v organizaciji Vrhovnega sodišča je razvidno, da so razvezni postopki dolgoletni, diskriminatorni in neprijazni do mladoletnih otrok. Njena naslednica Vlasta Nussdorfer (pravnica) problematike stiske otrok, ki jo sicer rešuje implementacija Sostarševstva v slovensko zakonodajo, ne problematizira s primerljivo intenzivnostjo. 
 
Prav tako odgovorni iz Ministrstva za delo in družino, Ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in Odvetniške zbornice, čeprav so bili že leta 2009 pozvani s strani KPK, da rešijo nakazani problem, niso naredili dovolj, če sploh kaj. Slovenijo so tako pahnili nazaj v prostor bivše Jugoslavije v katerem imajo očetje (starši) podobne probleme, med tem ko napredne evropske države sprejemajo za otroke koristno družinsko zakonodajo.
 
Generator korupcije je praviloma denar (in neetični zaslužkarji).  
 
DOOR vstopa v POR z izkušnjo vložene tožbe na ESČP. Spodaj navajamo začetni del Memoranduma tožbe (v Angleškem jeziku), ki ga je napisal dr. Boštjan M. Zupančič).
In the case of NGO DOOR and Mr. IZTOK IVANČIČ
Violation of Arts. 6, and Art. 8 in conjunction with Art.14, Violations of Art. 13
The present case is filed, first, collectively in the name of NGO ‘DOOR’ (Discriminated Fathers’ NGO, Slovenia), and, second, in the name of Mr. Iztok Ivančič, the legal representative of NGO DOOR, and he as the individual aggrieved applicant.

Ratione personae: Legitimatio activa (ad processum): The Applicants are Victims of Continuing Violations of the ECHR

The applicant NGO ‘DOOR’ (hereinafter: DOOR) represents its 69 members, the directly aggrieved fathers, victims of the systemic, structural and continuing Slovenian violations of (1) Art. 6, (2) of Art 8 in conjunction with Art. 14 and (3) of Art. 13. The applicant Mr. Iztok Ivančič is the victim of the same violations. His two children have just recently come of age, but the past violations continue in the present: because the consequences of past violations (1) continue in terms of the nonpecuniary damage (stress) he still sustains and (2) because the consequences of the parental alienation syndrome (PAS) will affect him and his children for the foreseeable future.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek