Prvi sestanek upravnega odbora – ustanovitev

DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico
Horjulska cesta 113
1356 Dobrova

Zapis sestanka upravnega odbora DOOR

Dobrova, 17. 11. 2015

Dnevni red:

1. Seznanitev z aktivnostmi, ki jih v smislu pričetka delovanja DOOR izvaja Jože Primožič.
2. Delovanje in upravljanje profila društva DOOR na Facebooku.
3. Določitev načina dela in nalog članov upravnega odbora.
4. Potrditev novih članov DOOR.
5. Opredelitev glede sodelovanja s TRS.
6. Možnosti glede spremembe statuta.
7. Srečanje DOOR s TRS 19. 11. 2015.

Prisotni: Jože Primožič, Peter Sheppard, Iztok Ivančič, Leonard Košir, Uroš Brataševec (na Skyp­u), Matej

Drenik (po telefonu), Borut Remec (kot gostitelj).

1. Postopek registracije DOOR je v teku. Uroš Brataševec bo pripravil osnutek celostne grafične podobe (CGP) do konca meseca novembra (sponzorsko).

2. Za registracijo domene www.door.si in odprtje profila na Facebooku, se zaveže Klavdi Es. Slednja aktivnost se uskladi/nadomesti že odprt profil na FB, ki ga je odprl Željko Kimidjikić. Dokler se ne dogovori o upravljanju profilu, je skupina zaprta a z jasnim namenom, da se jo po določitvi administratorja in nosilca/ev profila odpre.

3. Srečanja upravnega odbora so javna, kar pomeni, da so vsi člani DOOR o njih obveščeni in vabljeni, da se jih udeležijo. Na ta način se poskrbi tudi za kontinuiteto dosedanjih druženj očetov (in ostalih zainteresiranih). Ta srečanja so bila in ostajajo osnovna dejavnost DOOR. Frekvenca srečanj DOOR je enkrat mesečno. Prvo srečanje je 26. 11. ob 18ih. Lokacijo še iščemo.

Tiskovna konferenca z namenom obveščanja javnosti o ustanovitvi in delovanju DOOR, bo v 3. tednu januarja 2016. Zanjo je zadolžen Iztok Ivančič.

4. Upravni odbor potrjuje sprejem v članstvo naslednje prosilce: Uroš Čotar, Povše Branko, Igor Bončina, Rok Otorepec, Tadeja Keršmanec.

5. DOOR sodeluje s političnimi strankami v okviru vsebin, ki jih pripravlja. Nobena stranka pa v imenu društva ne more nastopati ali se na podporo društva sklicevati brez predhodnega dovoljenja oz. dogovora z DOOR.

6. Upravni odbor bo pripravil spremembe statuta v kolikor jih bo zahtevala upravna enota. Takrat bo mogoče izvesti tudi morebitne druge spremembe statuta.

7. Iztok Ivančič se bo udeležil srečanja na TRS 19. 11. 2015*.

*Naknadno je bilo dogovorjeno, da se bo sestanka zaradi opravičene odsotnosti Iztoka Ivančiča in Uroša Brataševca (podpredsednik), udeležil Jože Primožič in TRS uradno obvestil o ustanovitvi

DOOR in jih obvestil v skladu s točko 5.

Zapisal
Iztok Ivančič

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *