Tožba na ESČP poslana!

Danes je društvo DOOR preko odvetniške pisarne Sandra Kanalec poslalo na ESČP v Strasbourg tožbo zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodno socialnem sistemu v Sloveniji. Postopki so diskriminatorni, koruptivni, dolgoletni, dragi, jalovi in nestrokovni. Trpijo otroci. Tožbo vlagamo v imenu skoraj 200 sopodpisnikov tožbenega zahtevka in preko 700 podpisnikov Peticije. Zahtevamo sistemske in strukturalne spremembe sodnega sistema. Novinarsko konferenco, kjer bomo podrobno predstavili problematiko, bomo pripravili Septembra.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.