Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Društvo DOOR je iniciralo regijsko združenje društev, ki se borijo za uravnotežene stike otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Ustanovitveni sestanek društev Povezanih očetov (staršev) v Regiji bo v soboto 10. novembra v Novem Sadu (Srbija).
Pet društev iz štirih držav v regiji:
  • Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo – Hrvaška,
  • Udruženje očeva – Srbija,
  • Decata predse – Makedonija,
  • Društvo očetov Slovenije – Slovenija
  • in DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico – Slovenija
sklicujemo novinarsko konferenco v soboto 10. novembra 2018 ob 12:00 v prostorih NDN Vojvodine,  na Zmaj Jovinoj ulici 3 v Novem Sadu (Srbija).
 
Razvezni sodno socialni postopki v Sloveniji so skorumpirani…trdi Načelno mnenje 164, ki ga je že leta 2009 napisala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Podobno izhaja tudi iz izpovedi sodnice Marije Snežne Novak v intervjuju, ki ga je prav tako že leta 2009, objavil Dnevnik. Tudi iz poročila Urda varuha človekovih pravic, ki so ga še za časa dr. Zdenke Čebašek Travnik (psihiatrinja) predstavili na strokovnem posvetu v organizaciji Vrhovnega sodišča je razvidno, da so razvezni postopki dolgoletni, diskriminatorni in neprijazni do mladoletnih otrok. Njena naslednica Vlasta Nussdorfer (pravnica) problematike stiske otrok, ki jo sicer rešuje implementacija Sostarševstva v slovensko zakonodajo, ne problematizira s primerljivo intenzivnostjo. 
 
Prav tako odgovorni iz Ministrstva za delo in družino, Ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in Odvetniške zbornice, čeprav so bili že leta 2009 pozvani s strani KPK, da rešijo nakazani problem, niso naredili dovolj, če sploh kaj. Slovenijo so tako pahnili nazaj v prostor bivše Jugoslavije v katerem imajo očetje (starši) podobne probleme, med tem ko napredne evropske države sprejemajo za otroke koristno družinsko zakonodajo.
 
Generator korupcije je praviloma denar (in neetični zaslužkarji).  
 
DOOR vstopa v POR z izkušnjo vložene tožbe na ESČP. Spodaj navajamo začetni del Memoranduma tožbe (v Angleškem jeziku), ki ga je napisal dr. Boštjan M. Zupančič).
In the case of NGO DOOR and Mr. IZTOK IVANČIČ
Violation of Arts. 6, and Art. 8 in conjunction with Art.14, Violations of Art. 13
The present case is filed, first, collectively in the name of NGO ‘DOOR’ (Discriminated Fathers’ NGO, Slovenia), and, second, in the name of Mr. Iztok Ivančič, the legal representative of NGO DOOR, and he as the individual aggrieved applicant.

Ratione personae: Legitimatio activa (ad processum): The Applicants are Victims of Continuing Violations of the ECHR

The applicant NGO ‘DOOR’ (hereinafter: DOOR) represents its 69 members, the directly aggrieved fathers, victims of the systemic, structural and continuing Slovenian violations of (1) Art. 6, (2) of Art 8 in conjunction with Art. 14 and (3) of Art. 13. The applicant Mr. Iztok Ivančič is the victim of the same violations. His two children have just recently come of age, but the past violations continue in the present: because the consequences of past violations (1) continue in terms of the nonpecuniary damage (stress) he still sustains and (2) because the consequences of the parental alienation syndrome (PAS) will affect him and his children for the foreseeable future.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.