Javni poziv Varuhu človekovih pravic

Spoštovani Varuh,

Danes je Dan otrokovih pravic, ki obeležuje podpis Konvencije o otrokovih pravicah. Varuh je strokovni posvet napovedan za 11. 11. 2019 in posvečen ravno 30 letnici KOP  odpvedal z navedbo posledic in ne razlogov za njeno odpoved in s tem dejanjem vrgel senco dvoma na svojo osnovno funkcijo varovanja človekovih pavic. Tudi otroci so ljudje, mar ne?! Zato Vas pozivamo, da objavite razloge za odpoved strokovnega posveta, kjer naj bi društvo DOOR predstavilo predlog za skrajšanje dolgoletnih razveznih postopkov, ki so danes sramotno dolgi (6 in več let) in zelo škodljivi za zdravje otrok. Ob tem se sprašujemo ali ima kdo mogoče korist od dolgoletnih razveznih postopkov?
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.