Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Danes smo Predsedniku Vlade, Varuhu, ministrstvom, nekoalicijskim strankam in medijem poslali pismo s katerim opozarjamo na diskriminatorne, dolgoletne in drage razvezne postopke v Sloveniji ter nakazujemo rešitve. Uravnoteženo skrbništvo

Posted in Uncategorized | Comments Off on Odprto pismo Predsedniku Vlade RS

Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Tudi Zveza kliničnih psihologov trdi (Večer, 16.3.2019), da je skupno starševstvo ustavna pravica na eni strani in tudi razvojnopsihološko najustreznejša rešitev za otroka, ki tako ohranja intenziven in obsežen stik z obema staršema.
DOOR ima torej strokovne somišljenike, da gre definicija: “Največja korist otrok po ločitvi so uravnoteženi stiki z obema staršema,” v preambulo Družinskega zakonika. Skupno starševstvo mora postati prvi izbor sodišča in ne zgolj možnost, ko sodišča odločajo o skrbništvu in stikih. Inštitut skupnega skrbništva je pred tem potrebno nadgraditi v Sostarševstvo in ga s tem zaščititi pred zlorabami.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Definicija Največje otrokove koristi… v Družinski zakonik

Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Danes je društvo DOOR poslalo Varuhu človekovih pravic pobudo za oceno ustavnosti Družinskega zakonika.

Ustavna pobuda za izpodbijanje restriktivne slovenske ureditve, ki ob razvezi prekomerno onemogoča možnost skupnega varstva in vzgoje otroka.

Dosedanja zakonska ureditev ne dopušča, da bi ob razvezi zakonske zveze oziroma razpadu zakonske skupnosti sodišče otroka dodelili v skupno (tj. deljeno) skrbništvo obema staršema, razen če bi oba starša o takšnem skrbništvu dosegla soglasje. “Po izpodbijani ureditvi torej velja, da skupnega skrbništva, četudi mu nasprotuje le eden od staršev (ker npr. želi otroka bolj zase in manj za bivšega zakonca), sodišče ne more zaukazati, pa čeprav bi vsak od obeh staršev za skrbništvo izpolnjeval prav vse pogoje.”

Tu gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki vključuje temeljno pravico vsakega od staršev do enakopravne in polnopravne vzgoje svojega otroka (ko za to iz objektivnih razlogov ni spoznan za neprimernega) in temeljno pravico otroka do enakovredne vzgoje s strani obeh staršev. Izpodbijana ureditev, ki omenjene temeljne pravice avtomatično mora odreči tudi v vseh tistih primerih, v katerih bi sodišče deljeno skrbništvo zaradi izpolnjevanja pogojev na obeh straneh sicer lahko zahtevalo in vzpostavilo samo, je v očitnem nasprotju z ustavo.

Dodatna razlaga je v prilogi: Sostarševstvo ali neetiči zaslužki

Posted in Uncategorized | Comments Off on Zahteva za oceno ustavnosti Družinskega zakonika

Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

V petek 29. 3. 2019 smo imeli sprejem pri novem Varuhu človekovih pravic. Predstavili smo mu problematiko diskriminatornih, dolgoletnih, dragih in jalovih razveznih postopkov v Sloveniji. Izrazili smo željo, da Urad varuha nadaljuje tam, kjer je leta 2008 z ugotovitvami predstavljenimi na Strokovnem posvetu Otrok pred sodiščm v organizaciji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 10. 2008, nadaljuje.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sestanek na Uradu varuha človekovih pravic

DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Danes smo se sestali z Varuhinjo človekovih pravic gospo Vlasto Nussdorfer ter njenima sodelovcema g. Dolčičem in g. Vošnjakom. Predlagali smo jim skupno promocijo Sostarševstva kot modela rešitve problema diskriminatornih, dolgoletnih in dragih razveznih postopkov ter jo obvestili o načinu vložitve tožbe, ki jo je DOOR poslal na ESČP. Upamo na nadaljevanje sodelovanja z Urdom varuha, kar lahko bistveno pripomore k skrajšanju implementacije Sostarševstva v slovenskem sodno socialnem sistemu in s tem rešitvi problema poteka razveznih postopkov v Sloveniji v katerih najbolj trpijo ravno otroci.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

DOOR se je pričel povezovati s primerljivimi društvi iz držav v regiji (omejeni ne bomo zgolj na regijo). To je razumljivo, saj brezbrižnost, nestrokovnost, neetičnost nekaterih posameznikov, zbornic, uradov, inštitucij, celo državih organov,..do stiske otrok, ki morajo odraščati zgolj ali pretežno v družbi le enega starša (po razvezi), ne pozna meja.

Fotografija je iz ustanovitvenega sestanka 10. 11. 2018 v Novem Sadu.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Društvo DOOR je iniciralo regijsko združenje društev, ki se borijo za uravnotežene stike otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Ustanovitveni sestanek društev Povezanih očetov (staršev) v Regiji bo v soboto 10. novembra v Novem Sadu (Srbija).
Pet društev iz štirih držav v regiji:
  • Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo – Hrvaška,
  • Udruženje očeva – Srbija,
  • Decata predse – Makedonija,
  • Društvo očetov Slovenije – Slovenija
  • in DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico – Slovenija
sklicujemo novinarsko konferenco v soboto 10. novembra 2018 ob 12:00 v prostorih NDN Vojvodine,  na Zmaj Jovinoj ulici 3 v Novem Sadu (Srbija).
 
Razvezni sodno socialni postopki v Sloveniji so skorumpirani…trdi Načelno mnenje 164, ki ga je že leta 2009 napisala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Podobno izhaja tudi iz izpovedi sodnice Marije Snežne Novak v intervjuju, ki ga je prav tako že leta 2009, objavil Dnevnik. Tudi iz poročila Urda varuha človekovih pravic, ki so ga še za časa dr. Zdenke Čebašek Travnik (psihiatrinja) predstavili na strokovnem posvetu v organizaciji Vrhovnega sodišča je razvidno, da so razvezni postopki dolgoletni, diskriminatorni in neprijazni do mladoletnih otrok. Njena naslednica Vlasta Nussdorfer (pravnica) problematike stiske otrok, ki jo sicer rešuje implementacija Sostarševstva v slovensko zakonodajo, ne problematizira s primerljivo intenzivnostjo. 
 
Prav tako odgovorni iz Ministrstva za delo in družino, Ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in Odvetniške zbornice, čeprav so bili že leta 2009 pozvani s strani KPK, da rešijo nakazani problem, niso naredili dovolj, če sploh kaj. Slovenijo so tako pahnili nazaj v prostor bivše Jugoslavije v katerem imajo očetje (starši) podobne probleme, med tem ko napredne evropske države sprejemajo za otroke koristno družinsko zakonodajo.
 
Generator korupcije je praviloma denar (in neetični zaslužkarji).  
 
DOOR vstopa v POR z izkušnjo vložene tožbe na ESČP. Spodaj navajamo začetni del Memoranduma tožbe (v Angleškem jeziku), ki ga je napisal dr. Boštjan M. Zupančič).
In the case of NGO DOOR and Mr. IZTOK IVANČIČ
Violation of Arts. 6, and Art. 8 in conjunction with Art.14, Violations of Art. 13
The present case is filed, first, collectively in the name of NGO ‘DOOR’ (Discriminated Fathers’ NGO, Slovenia), and, second, in the name of Mr. Iztok Ivančič, the legal representative of NGO DOOR, and he as the individual aggrieved applicant.

Ratione personae: Legitimatio activa (ad processum): The Applicants are Victims of Continuing Violations of the ECHR

The applicant NGO ‘DOOR’ (hereinafter: DOOR) represents its 69 members, the directly aggrieved fathers, victims of the systemic, structural and continuing Slovenian violations of (1) Art. 6, (2) of Art 8 in conjunction with Art. 14 and (3) of Art. 13. The applicant Mr. Iztok Ivančič is the victim of the same violations. His two children have just recently come of age, but the past violations continue in the present: because the consequences of past violations (1) continue in terms of the nonpecuniary damage (stress) he still sustains and (2) because the consequences of the parental alienation syndrome (PAS) will affect him and his children for the foreseeable future.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Povzetek je pripravila NOVA24TV.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Društvo DOOR – društvo za otroke, očetovstvo in resnico prireja novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 24. septembra, ob 16. uri v prostorih MOL na Štefanovi ulici 11 v Ljubljani.
Predsednik društva DOOR Iztok Ivančič in dr. Boštjan M. Zupančič bosta predstavila razloge in vsebino pritožbe ter pričakovanje pilotne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
Razvezni postopki v Sloveniji so dolgoletni, dragi in predvsem diskriminatorni. Otroci pogosto ostajajo brez ustreznega in kakovostnega stika z enim od staršev, praviloma očetom. Problem sodno-socialnega sistema je sistemski in strukturen.
Društvo DOOR je zaradi tega na Evropsko sodišče za človekove pravice poslalo tožbo proti Republiki Sloveniji. Napisana je v imenu skoraj 200 sopodpisnikov ter preko 870 podpisnikov Peticije
Posted in Uncategorized | Comments Off on Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Tožba na ESČP poslana!

Danes je društvo DOOR preko odvetniške pisarne Sandra Kanalec poslalo na ESČP v Strasbourg tožbo zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodno socialnem sistemu v Sloveniji. Postopki so diskriminatorni, koruptivni, dolgoletni, dragi, jalovi in nestrokovni. Trpijo otroci. Tožbo vlagamo v imenu skoraj 200 sopodpisnikov tožbenega zahtevka in preko 700 podpisnikov Peticije. Zahtevamo sistemske in strukturalne spremembe sodnega sistema. Novinarsko konferenco, kjer bomo podrobno predstavili problematiko, bomo pripravili Septembra.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tožba na ESČP poslana!