Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Povzetek je pripravila NOVA24TV.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Društvo DOOR – društvo za otroke, očetovstvo in resnico prireja novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 24. septembra, ob 16. uri v prostorih MOL na Štefanovi ulici 11 v Ljubljani.
Predsednik društva DOOR Iztok Ivančič in dr. Boštjan M. Zupančič bosta predstavila razloge in vsebino pritožbe ter pričakovanje pilotne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
Razvezni postopki v Sloveniji so dolgoletni, dragi in predvsem diskriminatorni. Otroci pogosto ostajajo brez ustreznega in kakovostnega stika z enim od staršev, praviloma očetom. Problem sodno-socialnega sistema je sistemski in strukturen.
Društvo DOOR je zaradi tega na Evropsko sodišče za človekove pravice poslalo tožbo proti Republiki Sloveniji. Napisana je v imenu skoraj 200 sopodpisnikov ter preko 870 podpisnikov Peticije
Posted in Uncategorized | Comments Off on Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Tožba na ESČP poslana!

Danes je društvo DOOR preko odvetniške pisarne Sandra Kanalec poslalo na ESČP v Strasbourg tožbo zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodno socialnem sistemu v Sloveniji. Postopki so diskriminatorni, koruptivni, dolgoletni, dragi, jalovi in nestrokovni. Trpijo otroci. Tožbo vlagamo v imenu skoraj 200 sopodpisnikov tožbenega zahtevka in preko 700 podpisnikov Peticije. Zahtevamo sistemske in strukturalne spremembe sodnega sistema. Novinarsko konferenco, kjer bomo podrobno predstavili problematiko, bomo pripravili Septembra.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tožba na ESČP poslana!

Društvo očetov Slovenije podpira Društvo DOOR na poti v Strasbourg

Tožba zaradi diskriminatornih postopkov v Sloveniji, ki jo bo te dni DOOR poslal na ESČP v Strasbourg, predstavlja zahtevo velikega števila očetov, da  se stiki uredijo tako, da bodo otroci živeli uravnoteženo z obema staršema tudi po razvezi. Večina očetov nas je združena v društvu DOOR. Veliko je tudi takih, ki se individualno lotevajo boja z mlini na veter.  Na tem mestu se zahvaljujemo kolegom iz sorodnega Društva  očetov Slovenije za podporo, tako vsebinsko kot tudi finančno.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Društvo očetov Slovenije podpira Društvo DOOR na poti v Strasbourg

Donacija za pripravo kvalitetne tožbe na ESČP

Prosimo za donacije za pripravo tožbe na Evropsko Sodišče za Človekove Pravice!
Poljubno visoka nakazila lahko nakazujete na račun:
Društvo DOOR: TRR št. SI56 6100 0001 2878 164, odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana. V polje s Kodo namena vpišite CHAR, v polje Namen »Donacija za tožbo na ESČP«, v polje Referenca pa sklic na št. (SI 00) 2018.
Društvo DOOR bo, kot nevladna organizacija, predvidoma junija letos, vložilo tožbo na ESĆP zaradi diskriminatornih razveznih postopkov. Prepogosto se namreč zgodi, da otroci po razvezi ostanejo brez ustreznega stika s svojim očetom. Pritožbo podpira skoraj 500 podpisov Peticije in preko 150 podpisov Izjav očetov, ki so tudi žrtve doskriminacije. Pritožba je zasnovana v smislu zahteve po sistemskih in strukturnih spremembah v RS.
Dosedanje pritožbe, ki so jih nekateri očetje iz Slovenije v Strasbourgu že vložili, sprememb v Sloveniji niso povzročile. Uspešna pritožba DOORa pa je zasnovana tako, bo takoj povzročila spremembe.
Precedens, ki ga kot sodbo objavi ESČP, je t. i. ‘pravna praksa’. Ta zavezuje vsa sodišča: od ustavnega na vrhu pa do okrožnega na dnu sodne hierarhije!
Če ESČP v svoji sodbi obsodi Slovenijo, ugotovi kršitev, bodo vsi prizadeti v RS (1) za nazaj imeli možnost dokazovati diskriminacijo v lastnem postopku; (2) zahtevati odškodnine za nematerialno škodo (stres itd.); (3) v svojih ponovljenih postopkih za dodelitev otrok v prihodnje imeli možnost navajati sodno prakso ESČP; (4) terjati od sodnic, od izvedencev, od Centrov za socialno delo (CSD) itd. nepristransko obravnavo -, vse pod grožnjo uspešne pritožbe na Ustavno sodišče (in po tem spet na ESČP). Ena odločba ESČP lahko vse to takoj spremeni.
Do sedaj še nobenemu očetu ali društvu ni uspelo priti tako blizu uspeha., kot je DOORu!
Priprava kvalitetne tožbe je zahtevna in draga, zato vas prosimo za donacijo z namenom pokrivanja stroška priprave tožbe.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Donacija za pripravo kvalitetne tožbe na ESČP

Poziv k podpisu Izjave

Pozivamo vas k podpisu Izjave (IzjavaDOORPodpornik ), ki bo priložena k individualni tožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi sistemske in strukturalne diskriminacije, ki se dogaja (praviloma) očetom v razveznih postopkih. Izpolnjeno vrnite na info@door.si.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poziv k podpisu Izjave

Podpišite Peticijo za Sostarševstvo

Pozivamo vas, da podpišete  Peticijo društva DOOR s katero želimo zbrati podpise v podporo ideji, da je v Sloveniji potrebno prekiniti strukturalno in sistemsko diskriminacijo v razveznih postopkih in uzakoniti idejo Sostarševstva: uravnoteženi stiki otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Podpišite Peticijo za Sostarševstvo

Redni Občni zbor društva DOOR

Občni zbor društva DOOR bo v torek 27. 3. 2018 v prostorih MOL na Štefanovi 11 v Ljubljani od 17:00 do 19:00.
Dnevni red:
  • pregled dela od zadnjega Občnega zbora
  • potrditev finančnega poročila za leto 2017
  • predlog spremembe statuta društva za pridobitev statusa dela v javnem interesu
  • predlog potrditve sklepa Upravnega odbora z dne 6. 3. 2018 glede načina izvedbe skupinske tožbe na ESČP
  • razno

Občni zbor je javen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Redni Občni zbor društva DOOR

Razmišljanje o politiki in diskriminaciji očetov

Politične stranke so zainteresirane za reševanje družbenih problemov, le v toliko, v kolikor jim to omogoči zmago na volitvah ali pa ohranitev pridobljene zmage. Zato ne vidim prav nobenega razloga, da bi se katera od strank resnično zavzemala za odpravo neustavnega “dodeljevanja” otrok le enemu od staršev in kasnejšemu preprečevanju stikov, predvsem na osnovi obtožb o nasilju in spolnih zlorabah. V družbi pač trenutno velja, da lahko matere bolje poskrbijo za otroke ter da so moški že po pravilu nasilni. Zavzemanje za očete, ki so ovadeni zaradi nasilja in spolnih zlorab, pač ne prinaša volilnih glasov.

 Mediji, ki jih ljudje še berejo, poslušajo in gledajo, ne problematizirajo tragičnih družinskih zgodb, na teoretičnem in sistemskem nivoju, temveč na nivoju osebnih zgodb, ki pa so namenjene temu, da se prejemniki informacij počutijo bolje, saj gre drugim še slabše kot njim.

 Zaveznikov za “pravice” očetov torej ni prav veliko. Zaveznike se lahko išče le na dveh področjih. Prvo je zakonitost in enakopravnost v smislu doslednega uresničevanja ustavne pravice obeh staršev do vzgoje in izobraževanja otrok. Drugo pa dokazovanje, da sta za otrokov razvoj potrebna oba starša.

 Pri kršenju ustave in človekovih pravic bodo argumente “očetov” težko zavrnile politične stranke in nevladni sektor, ki se deklarira za nosilca boja za človekove pravice. Pri pomembnosti očeta v otrokovem razvoju pa se odpira široko polje čustvenih razprav za medije in “stroko”.

 Glede na to, da zaveznikov ni veliko ali skoraj nič, je nespametno ustvarjati nasprotnike. Preferiranje ene stranke pred drugimi,  je lahko osebno početje, ne pa stališče društva, ki potrebuje podporo vladajočih strank in ki nikoli ne ve katera stranka bo na volitvah zmagala.

 Prav tako je nepotrebno ali celo škodljivo zaletavanje v delovanje drugih družbenih skupin, ki so prav tako (ali pa so vsaj bile) marginalizirane in so objektivni zavezniki pri zavzemanju za človekove pravice, pa če to hočejo ali ne.

 Defeminizacija sodstva, vzgoje in socialnega dela pa je tek na dolge proge, ki ne vemo kako se bo končal.  

Jože Primožič

Posted in Uncategorized | Comments Off on Razmišljanje o politiki in diskriminaciji očetov

DOOR v Državnem zboru

Vabimo vas v Državni zbor na predstavitev problematike pristranskih sodno socialnih postopkov v ločitvenih pravdah, ki jo obravnavamo v društvu DOOR. Predstavitev z naslovom Kaj je največja korist otrok ob ločitvi? bo v ponedeljek, 5. februarja 2018, ob 12. uri v mali dvorani Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.

Pobudo za predstavitev je podprl predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, ki bo zbrane uvodoma tudi nagovoril.

Sodelovali bodo:

dr. Vesna V. Godina

dr. Andrej Perko

Matej Zaplotnik

Iztok Ivančič

Dogodek bo okvirno trajal eno uro in bo odprt za javnost.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DOOR v Državnem zboru