DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Danes smo se sestali z Varuhinjo človekovih pravic gospo Vlasto Nussdorfer ter njenima sodelovcema g. Dolčičem in g. Vošnjakom. Predlagali smo jim skupno promocijo Sostarševstva kot modela rešitve problema diskriminatornih, dolgoletnih in dragih razveznih postopkov ter jo obvestili o načinu vložitve tožbe, ki jo je DOOR poslal na ESČP. Upamo na nadaljevanje sodelovanja z Urdom varuha, kar lahko bistveno pripomore k skrajšanju implementacije Sostarševstva v slovenskem sodno socialnem sistemu in s tem rešitvi problema poteka razveznih postopkov v Sloveniji v katerih najbolj trpijo ravno otroci.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DOOR na Uradu varuha človekovih pravic

Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

DOOR se je pričel povezovati s primerljivimi društvi iz držav v regiji (omejeni ne bomo zgolj na regijo). To je razumljivo, saj brezbrižnost, nestrokovnost, neetičnost nekaterih posameznikov, zbornic, uradov, inštitucij, celo državih organov,..do stiske otrok, ki morajo odraščati zgolj ali pretežno v družbi le enega starša (po razvezi), ne pozna meja.

Fotografija je iz ustanovitvenega sestanka 10. 11. 2018 v Novem Sadu.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ustanovitveni sestanek sorodnih društev v regiji

Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Društvo DOOR je iniciralo regijsko združenje društev, ki se borijo za uravnotežene stike otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Ustanovitveni sestanek društev Povezanih očetov (staršev) v Regiji bo v soboto 10. novembra v Novem Sadu (Srbija).
Pet društev iz štirih držav v regiji:
  • Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo – Hrvaška,
  • Udruženje očeva – Srbija,
  • Decata predse – Makedonija,
  • Društvo očetov Slovenije – Slovenija
  • in DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico – Slovenija
sklicujemo novinarsko konferenco v soboto 10. novembra 2018 ob 12:00 v prostorih NDN Vojvodine,  na Zmaj Jovinoj ulici 3 v Novem Sadu (Srbija).
 
Razvezni sodno socialni postopki v Sloveniji so skorumpirani…trdi Načelno mnenje 164, ki ga je že leta 2009 napisala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Podobno izhaja tudi iz izpovedi sodnice Marije Snežne Novak v intervjuju, ki ga je prav tako že leta 2009, objavil Dnevnik. Tudi iz poročila Urda varuha človekovih pravic, ki so ga še za časa dr. Zdenke Čebašek Travnik (psihiatrinja) predstavili na strokovnem posvetu v organizaciji Vrhovnega sodišča je razvidno, da so razvezni postopki dolgoletni, diskriminatorni in neprijazni do mladoletnih otrok. Njena naslednica Vlasta Nussdorfer (pravnica) problematike stiske otrok, ki jo sicer rešuje implementacija Sostarševstva v slovensko zakonodajo, ne problematizira s primerljivo intenzivnostjo. 
 
Prav tako odgovorni iz Ministrstva za delo in družino, Ministrstva za pravosodje, Sodnega sveta in Odvetniške zbornice, čeprav so bili že leta 2009 pozvani s strani KPK, da rešijo nakazani problem, niso naredili dovolj, če sploh kaj. Slovenijo so tako pahnili nazaj v prostor bivše Jugoslavije v katerem imajo očetje (starši) podobne probleme, med tem ko napredne evropske države sprejemajo za otroke koristno družinsko zakonodajo.
 
Generator korupcije je praviloma denar (in neetični zaslužkarji).  
 
DOOR vstopa v POR z izkušnjo vložene tožbe na ESČP. Spodaj navajamo začetni del Memoranduma tožbe (v Angleškem jeziku), ki ga je napisal dr. Boštjan M. Zupančič).
In the case of NGO DOOR and Mr. IZTOK IVANČIČ
Violation of Arts. 6, and Art. 8 in conjunction with Art.14, Violations of Art. 13
The present case is filed, first, collectively in the name of NGO ‘DOOR’ (Discriminated Fathers’ NGO, Slovenia), and, second, in the name of Mr. Iztok Ivančič, the legal representative of NGO DOOR, and he as the individual aggrieved applicant.

Ratione personae: Legitimatio activa (ad processum): The Applicants are Victims of Continuing Violations of the ECHR

The applicant NGO ‘DOOR’ (hereinafter: DOOR) represents its 69 members, the directly aggrieved fathers, victims of the systemic, structural and continuing Slovenian violations of (1) Art. 6, (2) of Art 8 in conjunction with Art. 14 and (3) of Art. 13. The applicant Mr. Iztok Ivančič is the victim of the same violations. His two children have just recently come of age, but the past violations continue in the present: because the consequences of past violations (1) continue in terms of the nonpecuniary damage (stress) he still sustains and (2) because the consequences of the parental alienation syndrome (PAS) will affect him and his children for the foreseeable future.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Povezani Očetje (starši) v Regiji – ustanovitveni sestanek

Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Povzetek je pripravila NOVA24TV.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Povzetek novinarske konference DOOR vs. RS na ESČP z dne 24. 9. 2018

Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Društvo DOOR – društvo za otroke, očetovstvo in resnico prireja novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 24. septembra, ob 16. uri v prostorih MOL na Štefanovi ulici 11 v Ljubljani.
Predsednik društva DOOR Iztok Ivančič in dr. Boštjan M. Zupančič bosta predstavila razloge in vsebino pritožbe ter pričakovanje pilotne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
Razvezni postopki v Sloveniji so dolgoletni, dragi in predvsem diskriminatorni. Otroci pogosto ostajajo brez ustreznega in kakovostnega stika z enim od staršev, praviloma očetom. Problem sodno-socialnega sistema je sistemski in strukturen.
Društvo DOOR je zaradi tega na Evropsko sodišče za človekove pravice poslalo tožbo proti Republiki Sloveniji. Napisana je v imenu skoraj 200 sopodpisnikov ter preko 870 podpisnikov Peticije
Posted in Uncategorized | Comments Off on Društvo DOOR toži Republiko Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Tožba na ESČP poslana!

Danes je društvo DOOR preko odvetniške pisarne Sandra Kanalec poslalo na ESČP v Strasbourg tožbo zaradi diskriminacije očetov v razveznih postopkih v sodno socialnem sistemu v Sloveniji. Postopki so diskriminatorni, koruptivni, dolgoletni, dragi, jalovi in nestrokovni. Trpijo otroci. Tožbo vlagamo v imenu skoraj 200 sopodpisnikov tožbenega zahtevka in preko 700 podpisnikov Peticije. Zahtevamo sistemske in strukturalne spremembe sodnega sistema. Novinarsko konferenco, kjer bomo podrobno predstavili problematiko, bomo pripravili Septembra.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tožba na ESČP poslana!

Društvo očetov Slovenije podpira Društvo DOOR na poti v Strasbourg

Tožba zaradi diskriminatornih postopkov v Sloveniji, ki jo bo te dni DOOR poslal na ESČP v Strasbourg, predstavlja zahtevo velikega števila očetov, da  se stiki uredijo tako, da bodo otroci živeli uravnoteženo z obema staršema tudi po razvezi. Večina očetov nas je združena v društvu DOOR. Veliko je tudi takih, ki se individualno lotevajo boja z mlini na veter.  Na tem mestu se zahvaljujemo kolegom iz sorodnega Društva  očetov Slovenije za podporo, tako vsebinsko kot tudi finančno.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Društvo očetov Slovenije podpira Društvo DOOR na poti v Strasbourg

Donacija za pripravo kvalitetne tožbe na ESČP

Prosimo za donacije za pripravo tožbe na Evropsko Sodišče za Človekove Pravice!
Poljubno visoka nakazila lahko nakazujete na račun:
Društvo DOOR: TRR št. SI56 6100 0001 2878 164, odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana. V polje s Kodo namena vpišite CHAR, v polje Namen »Donacija za tožbo na ESČP«, v polje Referenca pa sklic na št. (SI 00) 2018.
Društvo DOOR bo, kot nevladna organizacija, predvidoma junija letos, vložilo tožbo na ESĆP zaradi diskriminatornih razveznih postopkov. Prepogosto se namreč zgodi, da otroci po razvezi ostanejo brez ustreznega stika s svojim očetom. Pritožbo podpira skoraj 500 podpisov Peticije in preko 150 podpisov Izjav očetov, ki so tudi žrtve doskriminacije. Pritožba je zasnovana v smislu zahteve po sistemskih in strukturnih spremembah v RS.
Dosedanje pritožbe, ki so jih nekateri očetje iz Slovenije v Strasbourgu že vložili, sprememb v Sloveniji niso povzročile. Uspešna pritožba DOORa pa je zasnovana tako, bo takoj povzročila spremembe.
Precedens, ki ga kot sodbo objavi ESČP, je t. i. ‘pravna praksa’. Ta zavezuje vsa sodišča: od ustavnega na vrhu pa do okrožnega na dnu sodne hierarhije!
Če ESČP v svoji sodbi obsodi Slovenijo, ugotovi kršitev, bodo vsi prizadeti v RS (1) za nazaj imeli možnost dokazovati diskriminacijo v lastnem postopku; (2) zahtevati odškodnine za nematerialno škodo (stres itd.); (3) v svojih ponovljenih postopkih za dodelitev otrok v prihodnje imeli možnost navajati sodno prakso ESČP; (4) terjati od sodnic, od izvedencev, od Centrov za socialno delo (CSD) itd. nepristransko obravnavo -, vse pod grožnjo uspešne pritožbe na Ustavno sodišče (in po tem spet na ESČP). Ena odločba ESČP lahko vse to takoj spremeni.
Do sedaj še nobenemu očetu ali društvu ni uspelo priti tako blizu uspeha., kot je DOORu!
Priprava kvalitetne tožbe je zahtevna in draga, zato vas prosimo za donacijo z namenom pokrivanja stroška priprave tožbe.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Donacija za pripravo kvalitetne tožbe na ESČP

Poziv k podpisu Izjave

Pozivamo vas k podpisu Izjave (IzjavaDOORPodpornik ), ki bo priložena k individualni tožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi sistemske in strukturalne diskriminacije, ki se dogaja (praviloma) očetom v razveznih postopkih. Izpolnjeno vrnite na info@door.si.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poziv k podpisu Izjave

Podpišite Peticijo za Sostarševstvo

Pozivamo vas, da podpišete  Peticijo društva DOOR s katero želimo zbrati podpise v podporo ideji, da je v Sloveniji potrebno prekiniti strukturalno in sistemsko diskriminacijo v razveznih postopkih in uzakoniti idejo Sostarševstva: uravnoteženi stiki otrok z obema staršema tudi po razvezi.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Podpišite Peticijo za Sostarševstvo