Srečanje Door

Naslednje srečanj Door  bo v četrtek 7. aprila 2016 ob 18:00 v restavraciji Grad Kodeljevo (1. nadstropje), v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Kako daleč smo s pripravo zakonodaje
2. Kako daleč smo s pripravo Programa izobraževanja staršev v ločitvenem postopku
3. Poročilo iz sestanka na Direktoratu za družino
4. Prihodnje aktivnosti
5. Pogovor med člani – samopomoč
Vabljeni so člani in tisti, ki imate razlog, da to postanete.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Srečanje Door

Naslednji sestanek društva Door bo v torek 15. 3. 2016 ob 18:00 v restavraciji Grad Kodeljevo (1. nadstropje) v Ljubljani.
Namen sestanka je podati pregled aktualnih aktivnosti Door in izmenjava informacij/pomoči med člani.
Vabljeni ste člani in tisti, ki jih delo Door zanima.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Srečanje Door

Naslednje srečanje društva Door bo v ponedeljek 22. 2. 2016 ob 18:00 v restavraciji Grad Kodeljevo v Ljubljani. Vabljeni člani in tisti, ki vas tematika očetovskega prizadevanja za uravnotežene stike obeh staršev z otroki, zanima.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Novinarska konferenca

DOOR se bo javnosti uradno predstavil 18. 1. 2016 ob 11:00 na novinarski konferenci, ki bo v hotelu Slamič.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Srečanje

Pozdravljeni,
vabim vas na naslednje srečanje društva Door, ki bo v sredo 13. 01. 2016, ob 18:00, v restavraciji Grad Kodeljevo, Koblarjeva 34, Športni park Kodeljevo, Ljubljana. Restavracija se nahaja v parku Kodeljevo. Iz Litijske ceste zavijete v park in pridete najprej do kopališča Kodeljevo. Restavracija Grad Kodeljevo je še 50 m naprej. Parkirišča so.
  • Oblikovanje vizije Door.
  • Seznanili se bomo s tekočimi aktivnostmi Door:
    • Kakšen je bil odziv organizacij in ustanov na naše vabili k pogovoru. Do sedaj smo kontaktirali: Inšpektorat RS za delo, Odvetniško zbornico, Društvo za nenasilno komunikacijo, Družinsko sodišče.
    • Kako potekajo priprave na izvedbo novinarske konference – predstavitve Door, ki bo 18. 01. 2016,
    • V kakšni fazi je registracija Door.
  • Vzeli si bomo tudi čas za delitev osebnih izkušenj in medsebojno pomoč.
Vabljeni!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ustanovitev društva

Spoštovani,

1.1.2016 je pričelo delovati društvo DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prvi občni zbor

Spoštovani člani in bodoči člani društva DOOR.
Sklicujem prvi Občni zbor društva DOOR.
Občni zbor bo v okviru rednega srečanja društva v torek 22. 12. 2015 ob 18.00, v restavraciji Slamič na Kersnikovi 1 (1. nadstropje), Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Predavanje/ predstavitev dela dipl. socialne pedagoginje in dipl. socialne delavke gospe Melite Kuhar (Svetovalnica).
2. Sprejem statuta društva.
3. Predstavitev osnutka cgp oz. logotipa društva.
4. Seznanitev s FB stranjo in internetno stranjo.
5. Predlogi glede strokovnega dela društva.
6. Pogovor z očeti in seznanjanje z njihovo problematiko.
V prilogi je osnutek Statuta društva in vas prosim, da si ga pogledate, saj bomo o njem odločali.
Lep pozdrav,
Iztok Ivančič
predsednik društva
DOOR – Društvo za Otroke, Očetovstvo in Resnico!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prvi sestanek upravnega odbora – ustanovitev

DOOR – Društvo za otroke, očetovstvo in resnico
Horjulska cesta 113
1356 Dobrova

Zapis sestanka upravnega odbora DOOR

Dobrova, 17. 11. 2015

Dnevni red:

1. Seznanitev z aktivnostmi, ki jih v smislu pričetka delovanja DOOR izvaja Jože Primožič.
2. Delovanje in upravljanje profila društva DOOR na Facebooku.
3. Določitev načina dela in nalog članov upravnega odbora.
4. Potrditev novih članov DOOR.
5. Opredelitev glede sodelovanja s TRS.
6. Možnosti glede spremembe statuta.
7. Srečanje DOOR s TRS 19. 11. 2015.

Prisotni: Jože Primožič, Peter Sheppard, Iztok Ivančič, Leonard Košir, Uroš Brataševec (na Skyp­u), Matej

Drenik (po telefonu), Borut Remec (kot gostitelj).

1. Postopek registracije DOOR je v teku. Uroš Brataševec bo pripravil osnutek celostne grafične podobe (CGP) do konca meseca novembra (sponzorsko).

2. Za registracijo domene www.door.si in odprtje profila na Facebooku, se zaveže Klavdi Es. Slednja aktivnost se uskladi/nadomesti že odprt profil na FB, ki ga je odprl Željko Kimidjikić. Dokler se ne dogovori o upravljanju profilu, je skupina zaprta a z jasnim namenom, da se jo po določitvi administratorja in nosilca/ev profila odpre.

3. Srečanja upravnega odbora so javna, kar pomeni, da so vsi člani DOOR o njih obveščeni in vabljeni, da se jih udeležijo. Na ta način se poskrbi tudi za kontinuiteto dosedanjih druženj očetov (in ostalih zainteresiranih). Ta srečanja so bila in ostajajo osnovna dejavnost DOOR. Frekvenca srečanj DOOR je enkrat mesečno. Prvo srečanje je 26. 11. ob 18ih. Lokacijo še iščemo.

Tiskovna konferenca z namenom obveščanja javnosti o ustanovitvi in delovanju DOOR, bo v 3. tednu januarja 2016. Zanjo je zadolžen Iztok Ivančič.

4. Upravni odbor potrjuje sprejem v članstvo naslednje prosilce: Uroš Čotar, Povše Branko, Igor Bončina, Rok Otorepec, Tadeja Keršmanec.

5. DOOR sodeluje s političnimi strankami v okviru vsebin, ki jih pripravlja. Nobena stranka pa v imenu društva ne more nastopati ali se na podporo društva sklicevati brez predhodnega dovoljenja oz. dogovora z DOOR.

6. Upravni odbor bo pripravil spremembe statuta v kolikor jih bo zahtevala upravna enota. Takrat bo mogoče izvesti tudi morebitne druge spremembe statuta.

7. Iztok Ivančič se bo udeležil srečanja na TRS 19. 11. 2015*.

*Naknadno je bilo dogovorjeno, da se bo sestanka zaradi opravičene odsotnosti Iztoka Ivančiča in Uroša Brataševca (podpredsednik), udeležil Jože Primožič in TRS uradno obvestil o ustanovitvi

DOOR in jih obvestil v skladu s točko 5.

Zapisal
Iztok Ivančič

Posted in Uncategorized | Leave a comment