Sostarševstvo – Uravnoteženo starševstvo

Razvezni postopki zaradi določitve skrbništva in stikov so dolgi, dragi in diskriminatorni. Pogosto trajajo 6 in več let. Letni strošek posameznega starša za odvetnika in izvedence praviloma presega 10.000 Eur. Preko 90% otrok je dodeljenih materam. Mnogi očetje prenehajo svoj boj za otroke, ker jim zmanjka denarja, jim opeša zdravje ali zaradi polnoletnosti otrok izgubijo pravni interes. Komu je v interesu izčrpljujoč boj staršev za nekaj, kar sploh ni deljivo?
Razvezni postopki zaradi določitve skrbništva in stikov so dolgi, dragi in diskriminatorni. Pogosto trajajo 6 in več let. Letni strošek posameznega starša za odvetnika in izvedence praviloma presega 10.000 Eur. Preko 90% otrok je dodeljenih materam. Mnogi očetje prenehajo svoj boj za otroke, ker jim zmanjka denarja, jim opeša zdravje ali zaradi polnoletnosti otrok izgubijo pravni interes. Komu je v interesu izčrpljujoč boj staršev za nekaj, kar sploh ni deljivo?
Otroci za celostno in zdravo odraščanje potrebujejo uravnotežen stik z obema staršema, zato je takšna sodna praksa nedopustna.
druzina skupaj blog 05 h700

27.10.2021, Ljubljana, Slovenija

KONFERENCA

Play Video

Organizator kongresa - DOOR Slovenija

Sodelujoča društva

Donatorja:

Datalab Tehnologije d.d., Datalab SI

Sponzor:

Rokus Klett

IZHODIŠČA za novo ločitveno paradigmo

Uravnoteženo starševstvo - a priori sodna odločitev

V primeru razveze sta oba starša še naprej obvezna skrbeti za skupne otroke – uravnoteženo

Največja korist otrok so uravnoteženi stiki z obema staršema

Tega Družinski zakonik ne definira.

Dosledno preganjanje lažnih ovadb

Sodišča morajo dosledno preganjati lažne ovadbe vseh oblik nasilništva.

Otroci in sodišče

Otroci v razveznih postopkih ne sodelujejo.

Medstarševska komunikacija

Sodišče ima zakonsko možnost, da starša napoti na program izboljšave medstarševske komunikacije.

Starševska blagajna

Preživnino nadomesti skupna starševska blagajna.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije

vir
0
Število porok v 2020
0
Število ločitev v 2020
0 %
Odstotek ločitev

Podatki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 3.7.2020:

vir (glej tabelo "statistični podatki")
0
Zavezancev za preživnino - očetov
0
Zavezank za preživnino - mater
0 %
Izpeljan odstotek očetov, ki imajo skrbništvo

Potrebujem OBA starša.

Mamo in očeta.

Rad imam OBA starša.

Mamo in očeta.