Društvo DOOR je pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu

1.2.2022 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi odločbe Vlade RS Društvu DOOR podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Starši zbrani v DOOR od ustanovitve društva leta 2015 opozarjamo, da so razvezni postopki v Sloveniji dolgi, dragi in diskriminatorni. Opozarjamo, da je Družinski zakonik neustrezen in sodno socialni postopki odsevajo sistemski problem. Opozarjamo, da ravno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne ukrepa ustrezno in so tudi zaradi tega stiske otrok in staršev udeleženih v ločitvene postopke nepotrebno hude, prepogosto celo tragične. Pozivamo ministra Janez Cigler Kralja, da nemudoma ukrepa! Mi predlagamo nadgradnjo Družinskega zakonika z novo ločitveno paradigmo »Sostarševstvom – Uravnoteženim starševstvom«, ki naslavlja naštete probleme.

Na pobudo MDDSZ je Vlada RS dne 20. 7. 2023 Društvu DOOR odvzelo status delovanja v javnem interesu z razlago, da naj nebi več izpolnjevalo osnovnega pogoja iz prvega odstavka 6. člena ZNOrg. Dejstvo je, da DOOR v času od pridobitve statusa svojega načina in obsega dela ni spreminjal, zgolj intenziviral je mednarodno sodelovanje. Zato trdimo, da je Odločba MDDSZ nestrokovna, politična in ne prispeva k ureditvi ločitvene zakonodaje in sodno socialnih postopkov, ki so sistemski problem s katerim se na MDDSZ neuspešno spopadajo.

Namenitev dela dohodnine za donacijo Društvu staršev DOOR

DOOR si prizadeva za spremembo zakonodaje ter ločitvenih sodno socialnih postopkov tako, da bodo otroci deležni uravnoteženega odnosa (stikov) z obema staršema tudi po ločitvi. Zato, ker je to največja korist otrok! Z namenitvijo dela vaše dohodnine Društvu DOOR (davčna številka 62894412), boste pomagali uresničiti ta plemeniti cilj.

Sostarševstvo – Uravnoteženo starševstvo

Razvezni postopki zaradi določitve komu od staršev bo pripadalo varstvo in vzgoja otrok, so dolgi, dragi in diskriminatorni. Pogosto trajajo 6 in več let. V tem času mnogi otroci ostajajo brez kvalitetnega stika z očetom. Letni strošek posameznega starša za odvetnike in izvedence praviloma presega 10.000 Eur. V zgolj 10% so  prejemniki preživninskih zahtevkov očetje in v zgolj 1-2% sodnih postopkov so otroci dodeljeni v vzgojo in varstvo očetom. Mnogi očetje prenehajo svoj boj za otroke, ker jim zmanjka denarja, jim opeša zdravje ali zaradi polnoletnosti otrok izgubijo pravni interes. Očetje pogosto ostanejo brez  starševske skrbi, čeprav jim ta sodno ni bila odvzeta. Komu je v interesu izčrpljujoč boj staršev za nekaj, kar sploh ni deljivo?

Otroci za celostno in zdravo odraščanje potrebujejo uravnotežen stik z obema staršema, zato je takšna sodna praksa nedopustna.

druzina skupaj blog 05 h700

27. in 28. april 2023, Novi Sad (Srbija)

2. KONFERENCA


27.10.2021, Ljubljana, Slovenija

KONFERENCA

Play Video

Organizator kongresa - DOOR Slovenija

Sodelujoča društva

Donatorja:

Datalab Tehnologije d.d., Datalab SI

Sponzor:

Rokus Klett

IZHODIŠČA za novo ločitveno paradigmo

Uravnoteženo starševstvo - a priori sodna odločitev

V primeru razveze sta oba starša še naprej obvezna skrbeti za skupne otroke – uravnoteženo

Največja korist otrok so uravnoteženi stiki z obema staršema

Tega Družinski zakonik ne definira.

Dosledno preganjanje lažnih ovadb

Sodišča morajo dosledno preganjati lažne ovadbe vseh oblik nasilništva.

Otroci in sodišče

Otroci v razveznih postopkih ne sodelujejo.

Medstarševska komunikacija

Sodišče ima zakonsko možnost, da starša napoti na program izboljšave medstarševske komunikacije.

Starševska blagajna

Preživnino nadomesti skupna starševska blagajna.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije

vir
0
Število porok v 2020
0
Število ločitev v 2020
0 %
Odstotek ločitev

Podatki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 3.7.2020:

vir (glej tabelo "statistični podatki")
0
Zavezancev za preživnino - očetov
0
Zavezank za preživnino - mater
0 %
Izpeljan odstotek očetov, ki imajo skrbništvo

Potrebujem OBA starša.

Mamo in očeta.

Rad imam OBA starša.

Mamo in očeta.

Če država dovoljuje, da se starša pravdata zaradi skrbništva otroka, izgubi otrok. In starša. In država.