DOOR - Društvo za otroke, očetovstvo in resnico, NVO v javnem interestu

Pomoč 24/7 na 031 388 949

Pomoč na 031 388 949

Donacije

Vaša podpora je dragocena!

 
Vsak dan smo na razpolago vsem tistim, ki spoznavajo tegobe, ki so jim otroci, starši, stari starši…priča ob ločitvenih postopkih. Stiske so hude. V večini primerov smo edini, ki resnično razumemo in lahko na podlagi izkušenj svetujemo in ponudimo podporo. Ob odsotnosti primernih javnih razpisov, se zanašamo zgolj na podporo članstva in donacije ljudi, ki verjamejo, da se otroci po ločitvi ne bi smeli soočati z ovirami, ki preprečujejo njihov uravnotežen odnos z obema staršema.
 

DOOR si prizadeva za spremembo zakonodaje ter ločitvenih sodno socialnih postopkov tako, da bodo otroci deležni uravnoteženega odnosa (stikov) z obema staršema tudi po ločitvi. Zato, ker je to največja korist otrok! Z namenitvijo dela vaše dohodnine Društvu DOOR (davčna številka 62894412), boste pomagali uresničiti ta plemeniti cilj. To naredite preko POVEZAVE NA E-DAVKE ali z izpolnitvijo OBRAZCA, ki ga nato pošljete na FURS.

PDF obrazec lahko izpolnite ga osebno ali po pošti posredujete pristojnemu finančnemu uradu.
Portal eDavki je del sistema za elektronsko davčno poslovanje. Glavni namen portala je oddaja edavki dokumentov (obračuni, napovedi, vloge in drugi) na FURS (lastnost elektronskega vložišča) in prejemanje dokumentov s strani FURS (lastnost varnega elektronskega predala).

Razlogi za oddajo elektronske vloge:
    – predizpolnjen obrazec,
    – na voljo 24/7, brez stroškov poštnine,
    – vpogled v oddano vlogo preko mobilnega telefona ali spleta,
    – možnost naknadnih popravkov.

 

DRUŠTVO DOOR

DRUŠTVO DOOR – DRUŠTVO ZA OTROKE, OČETOVSTVO IN RESNICO
Verovškova ulica 55A
1000 Ljubljana
Matična številka: 4084519000
Davčna številka: 62894412
 

Namenitev dela dohodnine za donacije

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti in šolskih skladov ali skladov vrtcev).

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko), ki ga za posamezno odmerno leto določi vlada in je objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina ter nato tudi na spletni strani FURS.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni:
    • posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine in
    • posameznemu šolskemu skladu lahko nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čimer odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme preseči enega odstotka.

To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% oziroma šolskemu skladu ali skladu vrtca 0,1%, 0,2% ali 0,3%. Skupni seštevek vseh namenitev ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine.

 

Sidebar Scroll To Top
Facebook Twitter