Blog

IZBRISANI OČETJE

9.11.2023

JAVNI POZIV
MDDSZ v svojih pozivih opozarja na pogoste pojave nasilja nad ženskami. Tudi v Društvu staršev DOOR izražamo zaskrbljenost zaradi tega, ter dodajamo, da je potrebna korenita sprememba zakonodaje ter vodenja sodno socialnih ločitvenih postopkov, tako, da se bo bistveno zmanjšal pojav vseh oblik nasilja v družini.
Na letošnji, že šesti mednarodni konferenci v organizaciji ICSP – sicer vodilne svetovne akademske organizacije na področju ozaveščanja o pomenu uravnoteženega starševstva po ločitvi, je zanimiv referat predstavil tudi profesor Ben Hine.
Izhodišče za njegovo študijo, narejeno na vzorcu očetov iz Velike Britanije, je bilo dejstvo, da ima pomembno število očetov, ki so vključeni v ločitvene postopke, opazne zdravstvene težave, neredki zaradi tega storijo tudi samomor. Prepozna jih kot izredno občutljiv vzorec. Tudi zaradi tega predlaga, da ob ločitvi, kot najboljša rešitev, velja pravno izhodišče za uravnoteženo starševstvo (50/50). V praksi namreč prepozna dejstvo, da vsak oče, ki želi preživeti s svojim otrokom več kot standardnih 0 – 20 odstotkov časa, si mora to izboriti na družinskem sodišču preko dolgotrajnih sodno socialnih postopkov. To pušča posledice na njihovem zdravju in socialno ekonomskem statusu. Ugotavlja, da sistem očete obravnava kot sekundarne starše oz. izbrisane očete. Po eni strani družba pričakuje vključitev očetov v vzgojo otrok, po drugi strani pa jim ob tem postavlja mnoge omejitve. Zaradi tega trpijo tudi matere, saj jim je naloženo dodatno delo. Ugotavlja, da “sistem” ne kaže zanimanja za mnenje očetov, kar postane dodatni vzrok za pojave nasilništva, odtujevanja, nezainteresiranosti. Predlaga konceptualno spremembo sistema in vrnitev k naravnem/uravnoteženem izhodišču vloge obeh staršev. Za večino moških je vloga očeta njihova najpomembnejša prioriteta v življenju. Njeno preprečevanje pa vzrok za drugi/tretji največji stresni dogodek v življenju. Podobno seveda velja za matere a po njegovi raziskavi se v ločitvenih postopkih očetom to dogaja bistveno pogosteje kot materam. Mnogi očetje so izjavili, da če ne morejo biti očetje, življenje izgubi smisel. Da če jih nekdo želi prizadeti, je najboljši način za to ravno preko njihovih otrok. Opozarja, da zaradi take obravnave najbolj trpijo ravno otroci. Njihova odtujenost od enega starša je pomembna negativna in zelo intenzivna dolgoročna posledica. Odtujevanje otroka je izredno huda zloraba otroka, je intenzivno  vplivanje enega starša na otrokovo navezanost na drugega starša. Navezanost pa je temelj za otrokov občutek varnosti, ki ga v obdobju odraščanja nujno potrebuje za optimalno življenje odraslega. Zaključi, da če resnično želimo delovati v največjo korist otroka po ločitvi, moramo ta problem prepoznati!
Pozivamo vse odgovorne za obravnavo opisane problematike v okviru njihovih pristojnosti, saj je po podatkih, ki jih zbiramo v Društvu staršev DOOR, situacija v Sloveniji primerljiva.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja