KONFERENCA

MEDNARODNA KONFERENCA »URAVNOTEŽENO STARŠEVSTVO«

27.10.2021

Mednarodna konferenca »Uravnoteženo starševstvo« bo opozorila na nevzdržno sodno socialno prakso in neprimerno zakonodajo v ločitvenih postopkih v Sloveniji,…Bosni, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji. Predstavili jo bodo predstavniki šestih društev iz teh držav. S pomočjo priznanih domačih in tujih strokovnjakov pa bomo nakazali in tudi utemeljili rešitev: »Uravnoteženo starševstvo« tudi po ločitvi, kot prvi in najboljši izbor. V mnogih naprednih evropskih državah so to že spoznali.

DOOR in 5 sorodnih društev iz regije vas vabimo, da se nam preko zoom-a pridružite 27. 10. 2021.

Konferenca je prvenstveno namenjena vsem tistim, ki poklicno sodelujejo v ločitvenih postopkih in lahko pripomorejo k ublažitvi ločitvenih traum. Starši pa bodo na njej spoznali, da obstaja boljša rešitev, kot jo v obliki dolgih, dragih in diskriminatornih ločitvenih postopkov doživljajo danes. Ločitev naj bo rešitev in ne dodatno poglabljanje partnerskih težav.

                                                                                 Del konference bo potekal tudi v angleškem in hrvaško-srbskem jeziku. Prevod ne bo na voljo.

                                                                                                                            Kotizacija za spremljanje konference znaša 45 €. 

                                                                                   Študentom/kam zainteresiranih fakultet bomo omogočili brezplačen dostop do zoom povezave.

Za spremljanje Kongresa “Uravnoteženo starševstvo” se osebno prijavite najkasneje do 22. 10. 2021 preko  Spletnega obrazca. Istočasno plačajte tudi kotizacijo v znesku 45 € na TRR Društva DOOR: SI56 6100 0001 2878 164, ki je odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana. V polje s kodo namena vpišite OTHR, v polje Besedilo napišite “Kongres” ter ime in priimek udeleženca/ev (v kolikor plačilo izvede vaš delodajalec). V polje Referenca pa sklic na številko (SI 00) 2021. Račun boste preko emaila prejeli po izvedenem dogodku. 

Konferenco boste spremljali preko zoom povezave, ki jo boste na svoj email prejeli najkasneje do 26. 10. 2021. Povezava vam bo omogočala večkratni vstop in izstop iz nje tekom celotnega dne.

PROGRAM SLO:

ČAS GOVOREC IN VSEBINA
09:00 – 09:10 OTVORITEV Iztok Ivančič, predsednik DOOR in predstavnik Nove univerze
09:10 – 09:30 Dušan Mikuž, Direktor Direktorata za družino, MDDSZ. „Družinski zakonik“
09:30 – 10:30 PRVI PANEL 1/2
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
Andrej Mertelj, predsednik DOS, Slovenija
Melita Požgaj, HURR, Hrvaška
Dejan Pavlović, predsednik Udruženje očeva, Srbija in Dragutin Dragan Nikolić
10:30 – 10:40 PREMOR
10:40 – 11:40 PRVI PANEL 2/2
10:40 – 11:00
11:00 – 10:20
10:20 – 11:40
Edin Sarač, Ravnopravno roditeljstvo, Bosna
Naum Ribaroski, predsednik Задoлшително 50/50 старателство, Severna Makedonija
Iztok Ivančič, predsednik DOOR, Slovenija
11:40 – 12:20 POGOVOR Z NOVINARJI
12:20 – 13:20 DRUGI PANEL
12:20 – 12:40
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
Matej Zaplotnik, Strokovnjak za Sindrom odtujevanja otrok, Slovenija. „Največja korist otroka izgubljena v vrtincu sodnega sistema“
Milan Hosta, PhD, Family Lab, Slovenija. “Pazite se strupenega ozračja. Ne pozabite skrbeti za svoje zdravje!“
Izidor Gašperlin, Partnerski in družinski terapevt, Slovenija. „Pomen enakopravnega starševstva za zdrav razvoj otroka“
13:20 – 13:35 POGOVOR
13:35 – 13:50 PREMOR
13:50 – 14:50 TRETJI PANEL
13:50 – 14:10
14:10 – 14:30
14:30 – 14:50
Dr. Gordana Buljan Flander, PhD, Direktorica Poliklinike za zaščito otrok, Hrvaška. „Čustveno zanemarjanje in zapostavljanje otrok ob ločitvah. Prepoznavanje, diferenciranje in ukrepanje“
Jurgen Rudolph, Sodnik, Nemčija. „Konsenzualni model“
Marie-France Carlier, Sodnica, Belgija. „Odločilna vloga sodnika za obstoj vezi med starši in otroki po ločitvi“
14:50 – 15:05 RAZGOVOR
15:05 – 15:20 PREMOR
15:20 – 16:20 ČETRTI PANEL
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
Dr. Vittorio Vezzetti, PhD, Pediater, Italija. „Družinske vezi in zdravje otrok-odraslih«
Dr. Jorge Guerra González, PhD, Sodni izvedenec, Nemčija. „Skupno starševstvo: najboljši način preprečevanja odtujevanja starša?“
William Fabricius, PhD, Univerzitetni profesor, ZDA. „Skupno starševstvo in družinsko nasilje“
16:20 – 16:35 RAZGOVOR
16:35 – 16:50 ZAKLJUČEK
   

PROGRAM ENG:

TIME SUBJECT
09:00 – 09:10 OPENING Iztok Ivančič, President DOOR and representative of “Nova univerza”
09:10 – 09:30 Dušan Mikuž, Director at Family Affairs Directorate, Family Law
09:30 – 10:30 FIRST PANEL 1/2
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
Andrej Mertelj, president of DOS, Slovenija
Melita Požgaj, HURR, Hrvaška
Dejan Pavlović, president of Udruženje očeva, Srbija in Dragutin Dragan Nikolić
10:30 – 10:40 COFEE BREAK
10:40 – 11:40 SECOND PANEL 2/2
10:40 – 11:00
11:00 – 10:20
10:20 – 11:40
Edin Sarač
Naum Ribaroski
Iztok Ivančič
11:40 – 12:20 PRESS BREAK
12:20 – 13:20 SECOND PANEL
12:20 – 12:40
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
Matej Zaplotnik, Parential Alienation, Slovenia. „Največja korist otroka izgubljena v vrtincu sodnega sistema“
Milan Hosta, PhD Family Lab, Slovenia. “Beware of toxic atmosphere, don’t forget to take care of your health!”
Izidor Gašperlin, Family Therapist, Slovenia. „Pomen enakopravnega starševstva za zdrav razvoj otroka“
13:20 – 13:35 DISCUSSION
13:35 – 13:50 COFEE BRAKE
13:50 – 14:50 THIRD PANEL
13:50 – 14:10
14:10 – 14:30
14:30 – 14:50
Dr. Gordana Buljan Flander, PhD, Polyclinic for Child protection, Croatia. „Emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje djece u razvodu roditelja: Prepoznavanje, diferenciranje i reagiranje“
Jurgen Rudolph, Judge, Germany. „Consensus Model“
Marie-France Carlier, Judge, Belgum. „The decisive role of the family judge for maintaining parent-child ties after separation“
14:50 – 15:05 DISCUSSION
15:05 – 15:20 COFEE BREAK
15:20 – 16:20 FOURTH PANEL
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
Dr. Vittorio Vezzetti, PhD, Italy. „Family ties and children-adults health“
Dr. Jorge Guerra González, PhD, Germany. „Shared parenting: a golden way to prevent parential alienation?“
William Fabricius, PhD, USA. „Shared parenting and parent violence“
16:20 – 16:35 DISCUSSION
16:35 – 16:50 CONCLUSION
17:00 PRESS CONFERENCE
   
Sidebar Scroll To Top
Facebook Twitter