DOOR - Društvo za otroke, očetovstvo in resnico, NVO v javnem interestu

Pomoč 24/7 na 031 388 949

Pomoč na 031 388 949

KONFERENCA

Posnetek konference Uravnoteženo starševstvo

Na spodnjih povezavah so posnetki razdeljeni glede na predavatelje. K klikom na čas,  se vam bo v YouTube-u odprl določeni del posnetka.
 • 00:00:00 – Uvod (Uvodni pozdrav Iztok  Ivančič-DOOR, rektor NU prof. dr.  Matej Avbelj, Dušan Mikuž, direktor Direktorata za družino, MDDSZEM)
 • 00:44:14 – Andrej Mertelj, DOS, Slovenija
 • 01:08:25 – Melita Požgaj, HURR, Hrvaška
 • 01:30:15 – Dejan Pavlović in Dragan Nikolić, Udruženje očeva, Srbija
 • 01:50:45 – Edin Sarač, Ravnopravno roditeljstvo, Bosna
 • 02:15:15 – Naum, Ravnopravno roditeljstvo, Makedonija Ribaroski
 • 02:34:52 – Iztok Ivančič, DOOR, Slovenija
 • 02:59:10 – Matej Zaplotnik, PAS, Slovenija
 • 03:13:39 – dr. Milan Hosta, filozof, Slovenija
 • 03:42:13 – dr. Gordana Buljan Flander/Mia Roje Đapić, Hrvaška
 • 03:58:44 – Izidor Gašperlin, terapevt, Slovenija
 • 04:22:25 – Hans-Christian Prestien, sodnik, Nemčija
 • 05:12:28 – Mari-France Carlier, sodnica, Nemčija
 • 05:38:12 – dr. Vittorio Vezzetti, zdravnik pediater, Italija
 • 05:58:15 – Jorge Guerra Gonzales, sodni izvedenec, Nemčija
 • 06:27:41 – dr. Wiliam Fabricius, psiholog, profesor, ZDA
DOOR_KONFERENCA_2021_YouTube
Play Video

MEDNARODNA KONFERENCA »URAVNOTEŽENO STARŠEVSTVO«

27.10.2021

Mednarodna konferenca »Uravnoteženo starševstvo« bo opozorila na nevzdržno sodno socialno prakso in neprimerno zakonodajo v ločitvenih postopkih v Sloveniji,…Bosni, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji. Predstavili jo bodo predstavniki šestih društev iz teh držav. S pomočjo priznanih domačih in tujih strokovnjakov pa bomo nakazali in tudi utemeljili rešitev: »Uravnoteženo starševstvo« tudi po ločitvi, kot prvi in najboljši izbor. V mnogih naprednih evropskih državah so to že spoznali.

DOOR in 5 sorodnih društev iz regije vas vabimo, da se nam preko zoom-a pridružite 27. 10. 2021.

Konferenca je prvenstveno namenjena vsem tistim, ki poklicno sodelujejo v ločitvenih postopkih in lahko pripomorejo k ublažitvi ločitvenih traum. Starši pa bodo na njej spoznali, da obstaja boljša rešitev, kot jo v obliki dolgih, dragih in diskriminatornih ločitvenih postopkov doživljajo danes. Ločitev naj bo rešitev in ne dodatno poglabljanje partnerskih težav.

                                                                                 Del konference bo potekal tudi v angleškem in hrvaško-srbskem jeziku. Prevod ne bo na voljo.

                                                                                                                            Kotizacija za spremljanje konference znaša 45 €. 

                                                                                   Študentom/kam zainteresiranih fakultet bomo omogočili brezplačen dostop do zoom povezave.

Za spremljanje Kongresa “Uravnoteženo starševstvo” se osebno prijavite najkasneje do 26. 10. 2021 preko  Spletnega obrazca. Istočasno plačajte tudi kotizacijo v znesku 45 € na TRR Društva DOOR: SI56 6100 0001 2878 164, ki je odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana. V polje s kodo namena vpišite OTHR, v polje Besedilo napišite “Kongres” ter ime in priimek udeleženca/ev (v kolikor plačilo izvede vaš delodajalec). V polje Referenca pa sklic na številko (SI 00) 2021. SWIFT BIC KODA je: HDELSI22. Naš  naslov pa je Društvo DOOR, Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija. Račun boste preko e-maila prejeli po izvedenem dogodku. 

Konferenco boste spremljali preko zoom povezave, ki jo boste na svoj email prejeli najkasneje do 26. 10. 2021. Povezava vam bo omogočala večkratni vstop in izstop iz nje tekom celotnega dne.

PROGRAM SLO:

ČASGOVOREC IN VSEBINA
09:00 – 09:10

OTVORITEV

Iztok Ivančič, predsednik DOOR

Prof. dr. Matej Avbelj, Rektor “Nove univerze” 

09:10 – 09:30Dušan Mikuž, Generalni direktor Direktorata za družine, MDDSZ, Slovenija . Družinski zakonik
09:30 – 10:30PRVI PANEL 1/2

09:30 – 09:50

09:50 – 10:10

10:10 – 10:30

Andrej Mertelj, predsednik DOS, Slovenija

Melita Požgaj, HURR, Hrvaška

Dejan Pavlović, magistar socijalnog rada, doktorand na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sveta Elizabeta, Bratislava, Slovačka, predsednik Udruženja očeva, Srbija i Dragutin Dragan Nikolić, porodični psihoterapeut, Udruženje očeva, Srbija‎

10:30 – 10:40PREMOR
10:40 – 11:40PRVI PANEL 2/2

10:40 – 11:00

11:00 – 10:20

10:20 – 11:40

Edin Sarać, Ravnopravno roditeljstvo, Bosna

Naum Ribaroski, predsednik Задoлшително 50/50 старателство, Severna Makedonija

Iztok Ivančič, predsednik DOOR, Slovenija

11:40 – 12:20POGOVOR Z NOVINARJI
12:20 – 13:20DRUGI PANEL

12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

Matej Zaplotnik, Strokovnjak za Sindrom odtujevanja otrok, Slovenija. „Največja korist otroka izgubljena v vrtincu sodnega sistema“

Milan Hosta, PhD, Family Lab, Slovenija. “Pazite se strupenega ozračja. Ne pozabite skrbeti za svoje zdravje!“

Dr. Gordana Buljan Flander, PhD, Direktorica Poliklinike za zaščito otrok, Hrvaška. „Čustveno zanemarjanje in zapostavljanje otrok ob ločitvah. Prepoznavanje, diferenciranje in ukrepanje“

13:20 – 13:35POGOVOR
13:35 – 13:50PREMOR
13:50 – 14:50TRETJI PANEL

13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

Izidor Gašperlin, Partnerski in družinski terapevt, Slovenija. „Pomen enakopravnega starševstva za zdrav razvoj otroka“

Hans-Christian PRESTIEN, sodnik, Nemčija, »Nujne spremembe obstoječega pravnega okvira pravic – preprečevanje sindroma odtujevanja v primeru ločitve staršev “

Marie-France Carlier, Sodnica, Belgija. „Odločilna vloga sodnika za obstoj vezi med starši in otroki po ločitvi“

14:50 – 15:05RAZGOVOR
15:05 – 15:20PREMOR
15:20 – 16:20ČETRTI PANEL

15:20 – 15:40

15:40 – 16:00

16:00 – 16:20

Dr. Vittorio Vezzetti, PhD, Pediater, Italija. „Družinske vezi in zdravje otrok-odraslih«

Dr. Jorge Guerra González, PhD, Sodni izvedenec, Nemčija. „Skupno starševstvo: najboljši način preprečevanja odtujevanja starša?“

William Fabricius, PhD, Univerzitetni profesor, ZDA. „Skupno starševstvo in družinsko nasilje“

16:20 – 16:35RAZGOVOR
16:35 – 16:50ZAKLJUČEK
 Organizacijski odbor: Iztok Ivančič (predsednik), Melita Požgaj, Dejan Pavlović, Edin Sarać, Naum Ribaroski

   

PROGRAM ENG:

TIMESUBJECT
09:00 – 09:10

OPENING

Iztok Ivančič, President DOOR

Welcome speech: Rector of the “Nova univerza” prof. dr. Matej Avbelj

09:10 – 09:30Dušan Mikuž, Director General of the Family Directorate, MDDSZ, Slovenia . Family Law
09:30 – 10:30FIRST PANEL 1/2

09:30 – 09:50

09:50 – 10:10

10:10 – 10:30

Andrej Mertelj, president of DOS, Slovenija

Melita Požgaj, HURR, Hrvaška

Dejan Pavlović, magistar socijalnog rada, doktorand na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sveta Elizabeta, Bratislava, Slovačka, predsednik Udruženja očeva, Srbija i Dragutin Dragan Nikolić, porodični psihoterapeut, Udruženje očeva, Srbija‎

10:30 – 10:40COFEE BREAK
10:40 – 11:40SECOND PANEL 2/2

10:40 – 11:00

11:00 – 10:20

10:20 – 11:40

Edin Sarač

Naum Ribaroski

Iztok Ivančič

11:40 – 12:20PRESS BREAK
12:20 – 13:20SECOND PANEL

12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

Matej Zaplotnik, Parential Alienation, Slovenia. „Največja korist otroka izgubljena v vrtincu sodnega sistema“

Milan Hosta, PhD Family Lab, Slovenia. “Beware of toxic atmosphere, don’t forget to take care of your health!”

Dr. Gordana Buljan Flander, PhD, Polyclinic for Child protection, Croatia. „Emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje djece u razvodu roditelja: Prepoznavanje, diferenciranje i reagiranje“

13:20 – 13:35DISCUSSION
13:35 – 13:50COFEE BRAKE
13:50 – 14:50THIRD PANEL

13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

Izidor Gašperlin, Family Therapist, Slovenia. „Pomen enakopravnega starševstva za zdrav razvoj otroka“ 

Hans-Christian PRESTIEN, Judge,  Germany “Necessary changes to the existing legal framework of rights – prevention of
AP in the event of parental separation”

Marie-France Carlier, Judge, Belgum. „The decisive role of the family judge for maintaining parent-child ties after separation“

14:50 – 15:05DISCUSSION
15:05 – 15:20COFEE BREAK
15:20 – 16:20FOURTH PANEL

15:20 – 15:40

15:40 – 16:00

16:00 – 16:20

Dr. Vittorio Vezzetti, PhD, Italy. „Family ties and children-adults health“

Dr. Jorge Guerra González, PhD, Germany. „Shared parenting: a golden way to prevent parential alienation?“

William Fabricius, PhD, USA. „Shared parenting and parent violence“

16:20 – 16:35DISCUSSION

16:35 – 16:50

CONCLUSION

 

Organizing commeette: Iztok Ivančič (President), Melita Požgaj, Dejan Pavlović, Edin Sarać, Naum Ribaroski

   

Zbornik konference s povzetki predavanj.

Sidebar Scroll To Top
Facebook Twitter