Blog

Posmeh Evropskemu dnevu pravosodja

JAVNO PISMO ob današnjem Evropskem dnevu pravosodja

MDDSZ, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Vrhovno sodišče

Spoštovani!

 1. septembra je Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavilo tvit, ki nakazuje na sistemski problem sodno socialnih ločitvenih postopkov. Reakcij nanj ne v medijih, ne od odgovornih (MDDSZ, Ministrstvo za pravosodje) nismo zasledili. Tudi nismo zasledili reakcij na kolumne, ki jih je v IUS-INFO aprila in maja letos objavila svetovalka predsednika republike in nekdanja varuhinja človekovih pravic,ter zagotovo ena večjih poznavalk sodno socialnega sistema v Sloveniji gospa Vlasta Nussdorfer, kjer razgalja isti sistemski problem, le celoviteje. Njene ugotovitve so zelo blizu trditvam tudi staršev združenih v društvu DOOR, da so ločitveni postopki dolgi, dragi in diskriminatorni. Diskriminirani so očetje. Generator sistemskega problema pa so zaslužki poklicnih udeležencev teh postopkov. V mislih imamo predvsem tiste odvetnike in sodne izvedence, ki delujejo neetično.

 

V DOOR smo na podlagi uradnih statističnih podatkov, javno dostopnih objav odgovornih v medijih in številnih tragičnih zgodb članic in članov društva prepričani, da pomanjkanje sodnih izvedencev ni ne edini, tudi ne bistveni problem »Trajanja postopkov v družinskih zadevah…«.

Nekaznovanje lažnih prijav, izjav in pričanj glede različnih oblik nasilja, je bistveno pomembnejši problem predolgega trajanja, kopičenja in stopnjevanja zahtevnosti tako imenovanih visoko konfliktnih ločitvenih postopkov v katerih poteka boj za otroke. Pogosto do izgube pravnega interesa (dosežena polnoletnost otrok). Vzporedno s tem pa nas skrbi tudi vsakršna neodgovornost tistih, ki poklicno sodelujejo in odločajo v teh postopkih.

 

Navedba v tvitu Vrhovnega sodišča RS je najmanj zavajajoča. Upamo, da ne namerno. Število in razpoložljivost sodnih izvedencev je samo eden od mnogih elementov obdelave in odločitve sodnih ločitvenih zadev. Število sodnih izvedencev seveda ima svoj pomen, a daleč od tega, da bi to bil glavni element dolgih in posledično tudi dragih sodnih postopkov na družinskih sodiščih. Njihova diskriminatornost pa je, kot je ugotovila tudi že Komisija za preprečevanje korupcije simptomatska in izpolnjuje zakonske znake, navedene v definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

 

Ocenjujemo, da se v kontekstu omenjene objave, pomanjkanje sodnih izvedencev uporablja kot preusmeritev od resničnega vzroka za mnogo predolge in vsestransko uničujoče vzroke sodnih postopkov na družinskih sodiščih.

 

Glavni vzroki mnogo predolgih družinskih sodnih postopkov so:

 

 1. Nekaznovanje lažnih prijav različnih oblik nasilja. Lažne prijave nasilja bi se morale sankcionirati že ob prvem njihovem pojavu, prvi laži. Najbolje po isti meri kot bi bilo kaznovano resnično nasilno dejanje. Enako naj velja za vse ostale lažne izjave, pričanja, obtožbe in navedbe, ki imajo za namen otroka odtegniti (legalno ugrabiti) drugemu staršu. Obstoječe stanje nekaznovanja lažnih prijav nasilja (celo spolnega), je pomemben motivator veriženja lažnih prijav nasilja po principu: vsaj ena obtožbo bo pa že uspešna. Preprečuje tudi korektno izvajanje Družinskega zakonika (i.e. 138. člen).
 2. Vsakršna odsotnost prevzemanja odgovornosti za mnenja in odločitve tistih subjektov: različnih svetovalnic za ženske, delavk CSD, policistk,  tožilk, izvedenk, odvetnic, sodnic …)*, ki vstopajo v življenja moških/očetov s sklicevanjem MDT (Multi Disciplinarni Timi) z namenom asistiranja ženskam pri podajanju (lažnih) prijav nasilja. In to počnejo praviloma financirane iz javnega denarja. Popolnoma nesprejemljivo je sedanje stanje, ko ni pri nobeni nikakršne odgovornosti za storjene napake in nestrokovno delo. Ni popolnoma nobene odgovornosti tako na ravni organizacij kot tudi ne na osebni ravni. Govorimo o moralni, pravni in finančni odgovornosti.
 3. Visoki zaslužki poklicnih udeležencev v sodno socialnih postopkih, četudi ti delujejo neetično. Neetično delo je predvsem tisto, ki pripomore k nenujnemu podaljševanju trajanja sodno socialnih postopkov in posledično ustvarjanju pogojev za izvajanje odtujevanja otrok od enega starša (odtujevanje je še posebej huda oblika psihičnega/čustvenega nasilja nad otrokom). Diskriminatorno okolje dodatno podaljšuje postopke. A dlje kot ti trajajo, dalj časa se strankam v postopku tudi  izstavljajo računi.

 

*Uporaba izključno ženske spolne oblike za uradne osebe ni naključna, saj na teh funkcijah skoraj v celoti prevladujejo ravno ženske. Ne trdimo, da so ženske razlog za diskriminacijo a dejstvo je, da je sestava odločevalcev (odločevalk!) po spolu na CSDjih in sodiščih krepko v njihovo korist.

 

Povzemimo bistvo problema;

 • lažne prijave nasilja se ne kaznuje in prijaviteljice zanje ne odgovarjajo,
 • prav tako za svoje napake ne odgovarjajo uradne osebe,
 • generator dolgih sodno socialnih postopkov so zaslužki neetičnih poklicnih udeležencev v njih.

 

Kdor se potem čudi kako to, da imamo toliko skrajno težko rešljivih visoko konfliktnih primerov (in  debelih sodnih spisov), ter izjemne čakalne vrste za sodne izvedence je:

 • ali nepoznavalec področja,
 • ali naivnež, ki verjame predstavnicam sistema,
 • ali del sistema, ki je brezbrižen,
 •      ali ima finančno korist od takšnega stanja in zato logično nima interesa, da se takšno stanje spremeni.

 

In ne, očetje nikakor nočemo biti žrtve. Zato, ker se zavedamo, da je veliko lažje biti nesrečen po krivdi drugih, kot prevzeti odgovornost za svojo srečo. In istočasno zahtevamo rigorozno kaznovanje vseh oblik nasilja (psihičnega, fizičnega) in to hitro, v nekaj dneh. Otrok ne moremo zamrzniti, da počakajo na dolgo izvedbo dokaznih postopkov in sodnih postopkov. Oba starša potrebuje vsak dan. Dolgi postopki povečujejo možnost ponovitve in stopnjevanja nasilja. Ti postopki bi morali imeti hitrost pripornih zadev v kazenskih zadevah.

 

Zahtevamo pa, starši zbrani v društvu DOOR, da se povsod odloča na podlagi dejstev, po zdravi pameti in po istem merilu ne glede na spol osebe. Tam kjer pa zakonodaja tega ne omogoča – jo je potrebno spremeniti. Mi predlagamo uvedbo nove ločitvene paradigme Sostarševstva, ki v ospredje postavlja največjo korist otroka: uravnotežen stik z obema staršema tudi po ločitvi (vsebuje tudi rešitve za vse zgoraj navedene probleme). Seveda v skladu z zakoni (Družinski zakonik, Kazenski zakonik…).

 

Naš predlog smo skupaj s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki, lani utemeljili na odzivni mednarodni konferenci Uravnoteženo starševstvo.

 

Ponovno vas pozivamo, da, za začetek, organizirate okroglo mizo in skupaj nakažemo pot do rešitve.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja