Blog

Poziv poslanskim skupinam v DZ

10. 10. 2023

Spoštovane poslanke in poslanci

Pretekli teden smo obeležili Teden otrok. Kaj smo starši v resnici pripravljeni narediti za svoje otroke? Vse.

Kaj pa lahko naredite Vi, Spoštovane poslanke in poslanci, za naše otroke? Tudi veliko.

Družinski zakonik na več kot 50 mestih omenja, da deluje v “Največjo korist otrok” a definicije največje koristi otrok sploh ne določi, kar je nenavadno.

Danes se v ločitvenih postopkih na slovenskih družinskih sodiščih Največja korist otrok določa za za vsakega otroka posebej, celo znotraj iste družine. Največja korist otrok ne more biti drugačna za vsakega otroka posebej. Razlikuje se lahko v detajlih, sicer pa je univerzalna in določena z razvojnimi potrebami otrok. Ločitev staršev te potrebe, ki je predpogoj za zdrav čustveni, zdravstveni, socialni, intelektualni…razvoj otrok ne sme prekiniti. Za to ni nobenega razloga. Nasprotno. Otroci ločenih staršev so veliko bolj izpostavljeni za negativne vplive okolja. Zakonca se lahko ločita a ostajata starša. To je njuna dolžnost in pravica. Sodno socialno okolje jima mora izpolnjevanje svojih starševskih dolžnosti omogočiti in pravic zagotoviti. Še posebej, če se sama o tem ne moreta dogovoriti. V tem primeru je dolžnost države, da zagotovi spoštovanje zakonov in koristi otrok.

Danes temu ni tako. Ločitveni postopki so dolgi, dragi in diskriminatorni. Povzročajo stisko otrok ter trajne posledice na njihovem razvoju. Sodno socialni sistem se tega problema zaveda a ga s sedanjimi parcialnimi ukrepi neuspešno naslavlja. Slovenska zakonodaja, ki ureja področje ločitev tudi odstopa od primerljive evropske, kot smo vas obširneje obvestili že v dopisu z dne 29. 11. 2022.

Celostno bi ta problem rešila uvedba nove ločitvene paradigme Sostarševstvo – uravnoteženo starševstvo.  A že samo uvedba definicije Največje koristi otrok, (ki je sicer sestavni del omenjene paradigme) v Družinski zakonik, bi privedla do bistvenega izboljšanja (skrajšanja) poteka ločitvenih postopkov. Danes so ti pogosto večletni! Kaj se v teh dolgih letih dogaja z otroci?!

V Tednu otroka smo pristojnim ministrstvom (MDDSZEM, MP, MNZ, MZ), predsednicam in predsednikom (vlada, DZ, DS, RS) poslali poziv, da pripomorejo k vključitvi definicije Največje koristi otroka, ki je: “Uravnotežen odnos z obema staršema tudi po ločitvi”v Družinski zakonik.

Prosimo vas, da nas v okviru vaše poslanske skupine sprejmete na pogovor, kjer vam bomo lahko podrobneje predstavili našo iniciativo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja