Blog

DOOR poziva OZS k zaščiti etičnih odvetnikov

V torek, 9.11.2021 je predsednik društva staršev DOOR Iztok Ivančič, imel sestanek z vodstvom Odvetniške zbornice Slovenije na čelu z gospodom Janezom Starmanom. Seznanil jih je,  da sedanja zakonodaja v povezavi s sodno socialno praksa, in očitno tudi delo odvetnikov, tistih, ki svoje delo opravljajo neetično, povzroča škodo otrokom in staršem udeleženih v razveznih postopkih. Ti so dolgi, dragi in diskriminatorni. O slednjem nas obveščajo mnogi člani društva DOOR. Podobne informacije dobivamo tudi od sorodnega Društva očetov Slovenije. V obeh društvih članstvo raste, kar pomeni, da je naslovni problem vedno večji in po oceni DOOR kritičen. Zato smo tudi dali pobudo na OZS, da se o tem pogovorimo.  Navedbe DOOR izhajajo iz ugotovitev tudi nevtralnih institucij (i.e. KPK, VČP, statistični podatki, posamezni odvetniki in celo sodnice).

V DOOR trdimo, da je problem sistemski in rešitev vidimo v spremembi zakonodaje, še posebej Družinskega zakonika, v smislu njegove nadgradnje z ločitveno paradigmo Sostarševstvom. In seveda tudi v etičnem opravljanju dela vseh profesionalnih udeležencev v razveznih postopkih.

G. Starman je zatrdil, da sicer obsoja morebitne neetične poteze odvetnikov, da pa po njihovem mnenju situacija ni kritična. Kot zadostno vidi dodatno izobraževanje članov OZS. Predlaga tudi, da DOOR posreduje imena neetičnih odvetnikov.

Ob zaključku sestanka je Iztok Ivančič predlagal podpis skupne izjave o tej temi. G. Starman je pobudo zavrnil in dopolnil, da z DOOR sploh ne želi sodelovati.

_____________________________________________________________________________________________

Kmalu po objavi našega  povzetka sestanka na OZS, smo prejeli tudi zapis predsednika OZS in ga v želji po korektnosti, objavljamo v celoti:

“Predsednik OZS g. Janez Starman nam je predočil, da po mnenju OZS situacija ni tako kritična, kot se jo prikazuje, da je področje družinskih zadev, kjer so prisotna močna čustva, seveda vselej zahtevna in naporna za vse udeležence in da obstajajo tudi primeri, ki jih enostavno ni moč rešiti, praviloma na škodo mladoletnih otrok. Vsak tak primer je zagotovo preveč. OZS kot nujno in potrebno za dvig kakovosti postopkov vidi še boljše in nadaljnje organizirano usposabljanje svojih članov na družinskem področju in svetuje DOORu, da se poveže tudi s Centrom za izobraževanje v pravosodju (CIP), za dodatno in skupno usposabljanje sodnikov ter vseh ostalih udeležencev tovrstnih postopkov.

Predsednik OZS je nadalje pojasnil pristojnosti in javna pooblastila Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih dosledno izvaja v razmerju do vseh njenih članov. Predmet obravnave zbornice so konkretna ravnanja poimensko opredeljenih odvetnikov in odvetnic, saj na splošno in brez konkretizacije podani očitki na račun ravnanja odvetnikov in odvetnic, ne omogočajo zbornici izvajanja svoje vloge in javnih pooblastil, predvsem pa se na tak način izhaja iz določenih predpostavk o neetičnih in celo nezakonitih ravnanjih odvetnikov in odvetnic, ki jih zbornica ne more obravnavati, jih seveda v osnovi zavrača in je zato Predsednik zbornice predstavnika društva DOOR pozval na podajo ustreznih prijav ali informacij. Predstavnik DOOR je tovrstno podajo prijav zavrnil in predstavnik DOOR pričakoval nepogojno sodelovanje ter celo skupno izjavo z Odvetniško zbornico Slovenije, kar je Predsednik zbornice odklonil, saj zbornica nepogojno in brez možnosti izvajanja svojih pooblastil ter pristojnosti z namenom preveritve verodostojnosti trditev DOOR, ne sodeluje z nobenim društvom ali drugo osebo in institucijo. Predstavnik DOOR je ponovno odklonil posredovanje informacij, ki so zbornici nujne, da se lahko oblikuje stališče zbornice o predstavljenih hudih očitkih predstavnika DOOR, zato je tudi podpis kakršnekoli skupne izjave bil odklonjen. Tudi morebitno nadaljnje sodelovanje z DOOR je pod predstavljenimi pogoji in pričakovanji, za zbornico nesprejemljivo.

Lep pozdrav.

Janez Starman, predsednik

V DOOR zavračamo namigovanja o pogojevanju česar koli na sestanku. DOOR deluje inkluzivno že vse od svojega nastanka. Iz več razlogov nam je v interesu, da prav OZS zaščiti tiste svoje člane, ki delujejo etično. Namesto komentarja glede odklanjanja posredovanja imen neetičnih odvetnikov pa dodajamo povezavo na članek/čivk nekdanje sodnice Marije S. Novak.

Njena izpoved je grozljiva. OZS ima o njem ravno toliko podatkov kot DOOR, a nimamo podatka, da bi ukrepali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja