Blog

Tudi Vrhovno sodišče opozarja na sistemske pomanjkljivosti

Na našo informacijo glede izvedbe konference in ločitvene problematike se je odzval tudi predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, mag. Damijan Florjančič:

“Sodstvo prav na področju družinskega prava ves čas opozarja na sistemske pomanjkljivosti, ki
so predpogoj za učinkovito izvajanje sodnih postopkov. Med najpomembnejšimi sta hudo
pomanjkanje sodnih izvedencev za področje klinične psihologije in pedopsihiatrije,
brezplačnih kakovostnih svetovalnih in terapevtskih programov za starše in premalo prožna
organizacija dela v socialnem varstvu, ki zaenkrat ne omogoča strokovne podpore staršem pri
izvajanju starševske skrbi in stikih z otrokom tudi v popoldanskem času izven uradnih ur in
ob koncu tedna.
V sodstvu spremljamo nova strokovna spoznanja na vseh pravnih področjih in tako v
strokovne posvete sodnikov redno vključujemo tudi strokovnjake iz drugih držav. Skupno
starševstvo, učinkoviti ukrepi za preprečevanje odtujevanja otrok in seznanitev z dobrimi
izkušnjami iz sodne prakse v drugih državah so bili osrednja tema prejšnji teden izvedenega
dvodnevnega posveta za družinske sodnike.
Zahvaljujem se vam za poslane zaključke predstavitev na mednarodni konferenci
“Uravnoteženo starševstvo” v organizaciji DOOR, društva za otroke, očetovstvo in resnico.
Vidimo jih kot dobrodošlo vzpodbudo k izboljšanju varstva pravic otrok.”

Predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Damijan Florjančič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja